DIỄN ĐÀN

 

Kể từ Chánh Pháp số 1, bộ mới, tháng 12.2011, các bài viết sẽ được t́m thấy nơi Mục Lục riêng của mỗi số, chứ không phân loại và đưa vào các chuyên mục như bộ cũ nữa. Mỗi số báo sẽ có trang riêng với b́a và mục lục; nơi mục lục, mỗi bài đều có đường dẫn để bạn t́m đọc từng bài theo sở thích.

 

Mời bạn đọc bấm vào trang "Báo Đă In" hoặc "Trang Chính" để đọc báo theo mục lục từng số.

 

 

 

 


 

T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California.

Địa chỉ:

4717 W. First Street

Santa Ana, CA 92704. U.S.A. 

Tel.: (714) 571-0473

 

 Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí

Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

 

 Chủ bút:  Vĩnh Hảo

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.

 

  

LIÊN LẠC:

 

Ngân/chi phiếu đặt báo hoặc ủng hộ, xin gửi:

CHÁNH PHÁP

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840 – U.S.A.

 

Bài vở:  baivochanhphap@gmail.com

Chủ bút:  www.vinhhao.info / vinhhao@vinhhao.info

 

Quảng cáo/Phát hành:

Ni sư Thích Diệu Tánh

(714) 266-4171

 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÁNH PHÁP:

(bấm vào để in)

MS Word   /   PDF

 

 

www.chanhphap.net

www.chanhphap.org

www.chanhphap.us

 

 

Home Báo Đă In Tin tức PG Thế giới Thông tin Phật sự Phật Học Pháp Luận Văn Học PG Phật Pháp với Tuổi trẻ Lịch sử & Tài liệu Diễn đàn Hộp thư Ṭa soạn