THIỆU LONG THÁNH CHỦNG

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ IV

17 – 19 tháng 9 năm 2010

TẠI CHÙA VIÊN ĐỨC, ĐỨC QUỐC

 

(của HT. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HỢP TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI)

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch chư Trưởng lăo cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ IV hôm nay,

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni v́ phật sự tại địa phương và trở ngại không gian đă không thể quang lâm chứng minh, tham dự,

 

Kính thưa liệt quư vị,

Trong văn Cảnh Sách của Thiền Sư có một đoạn cảm động, nói về kẻ xuất trần thượng sĩ như sau: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm h́nh dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam đồ…”  Có nghĩa rằng, người xuất gia khi cất bước lên đường là hướng về một phương trời siêu tuyệt, với tâm nguyện và h́nh dung thoát tục, nhằm phát huy và làm rạng rỡ hạt giống của gịng Thánh, nhiếp hóa và hàng phục ma quân để trên có thể đền đáp bốn ân nặng, dưới có thể cứu độ ba đường khổ.

Tất cả chúng ta ở đây, và cả chư tôn đức vắng mặt từ khắp nơi đang hướng ḷng về đạo tràng này, từ các bậc Trưởng lăo và chư vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, đă trải bao giai đoạn hưng vong của Phật giáo, cho đến hàng Tăng Ni xuất gia hành đạo sau năm 1975 trong nước hay ngoài nước, chí đến những vị mới xuất gia sau này nơi xứ người, đều cùng noi theo bước chân của Lịch Đại Tổ Sư, có chung một tâm nguyện và h́nh thức cao đẹp như thế.

Khởi phát tâm chí vô thượng và khoác mặc pháp phục xuất trần, chính là tự nguyện đặt ḿnh vào lộ tŕnh giải thoát giác ngộ, đảm nhận vai tṛ của những trưởng tử Như Lai, đứng trên tất cả để từ đó, mang lại lợi ích an vui cho tất cả.

Trong vai tṛ ấy, hàng xuất gia giữ ǵn thọ mạng của Phật Pháp bằng Giới, trang sức thân tâm bằng Định, trau dồi sự nghiệp tự giác giác tha bằng Tuệ. Đó là phương cách tối diệu để trang nghiêm bản thể Tăng-già, không c̣n con đường nào khác. Nhưng trên con đường tiến thủ đạo nghiệp, không thể không nói đến trách nhiệm “chấn nhiếp ma quân”, nghĩa là dùng trí tuệ và giới đức của ḿnh để hàng phục và vượt qua những ác kiến và chướng ngại. Chúng ta không nêu đặt sự chống phá của ma quân ác đảng như là những đối tượng hay chướng nạn để tranh chấp hay đối kích; nhưng theo ư nghĩa của đà tiến thủ, có thể “lấy ma quân làm bạn đạo”, tức là chính từ nơi sự chống đối phá hoại của ma quân mà quay về với chính ḿnh, củng cố và phát huy nội lực của gịng Thánh. Xét như vậy, trước hết vẫn nên cảm ơn những “bạn đạo” vô t́nh hoặc cố ư phỉ báng và ngăn trở đạo nghiệp của chúng ta; thứ nữa, hăy cùng khích lệ và sách tấn nhau rằng, hăy hiên ngang dấn bước trên con đường cao đẹp ngời sáng của hàng thượng sĩ mà Thầy-Tổ đă vạch lối kinh qua; tất cả mọi chướng nạn và phá hoại của ma quân đều sẽ rạp ḿnh dưới bước chân dũng lực của chúng ta.

Kính thưa quư liệt vị,

Sự quang lâm của chư tôn thiền đức trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ IV hôm nay, là biểu hiện hết sức quan trọng và hết sức cảm động đối với việc gầy dựng và củng cố hàng ngũ Tăng-già Việt Nam tại hải ngoại. Ba lần tổ chức trước đây, chúng ta đều bị quấy phá và phỉ báng một cách nặng nề bởi ma quân và ác đảng, nhưng chư tôn đức vẫn điềm nhiên tự tại, thân hành về đây để có Ngày Về Nguồn lần thứ IV này. Số người tham dự có ít đi so với những năm trước là do địa lư cách trở và thủ tục nhập cảnh khó khăn, nhưng phải nói là tinh thần và ư chí của chư tôn liệt vị không hề thay đổi hay giảm thiểu, trái lại, c̣n quang minh, kiên cường và quyết liệt hơn bao giờ. Đây chính là phần thưởng, là niềm vui lớn của Ban Tổ Chức, và cũng là niềm hoan hỷ vô biên của bản thân chúng tôi, trong vai tṛ Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại.

Nhưng, trước sự suy trầm khủng hoảng của Phật giáo Việt Nam trong nước, ngoài nước, nỗi ưu tư hàng đầu của Tăng Ni chúng ta là ǵ? Điều ǵ cần phải làm để điều chỉnh hiện trạng suy đồi, phân ră của Phật giáo hải ngoại? – Chúng tôi thiết nghĩ, như bao nhiêu lần đă tŕnh bày trước đây: tất cả chúng ta đều phải đồng tâm ngồi lại với nhau, trong niềm tương thân tương kính, ôn lại và khuyến tấn nhau về bản nguyện của ḿnh, trao đổi về kinh nghiệm hoằng pháp, hành đạo; được như vậy chính là lót những viên gạch vững chắc cho công cuộc hưng long Chánh Pháp, trang nghiêm bản thể Tăng-già. Khi những cá nhân tăng sĩ, như những giọt nước xa ĺa biển lớn mênh mông của Tăng đoàn để tự cách ly nơi những trú xứ dị biệt, sẽ không có ǵ để nói và làm một cách thiết thực cho Phật Pháp mai sau. Hăy ḥa hợp ngồi lại bên nhau trước đă. Bởi v́, Tăng là một cộng đồng xuất gia ḥa hợp thanh tịnh. Tăng Ni chúng ta cùng một thể tính, không thể tách rời.

Trong ước nguyện về một cộng đồng Tăng Ni Việt Nam thanh tịnh ḥa hợp tại hải ngoại, chúng tôi xin thành kính đảnh lễ mười phương thường trụ Tăng Bảo; và cũng xin bày tỏ niềm cảm kích vô ngần đối với sự quang lâm quư giá của toàn thể chư tôn thiền đức hiện tiền.

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

Sa Môn Thích Minh Tâm

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 02/09/11