LƯƠNG TRI VÀ NHÂN BẢN NGƯỜI VIỆT NAM Ở ĐÂU?

 

Sáng nay, ngoài trời mưa lạnh

Cái lạnh không thâm như cái buốt trong ḷng

Khi thương về quê hương Việt Nam yêu dấu đang long đong

Chuyện vô cảm hàng ngày xảy ra của những người con Việt

Và gần đây nhất là việc Tu Sinh Bát Nhă, Lâm Đồng rất thiệt

Đang tỵ nạn trên quê hương của ḿnh tại Chùa Phước Huệ. 

Những Tu Sinh hăy c̣n trẻ đang đấu tranh bất khuất, không bao giờ kiệt quệ

Họ sinh ra và lớn lên trên mănh đất h́nh chữ S thân thương

Mà nay Chính quyền CHXHCN Việt Nam gọi là những người “bán nước” rất ngượng

Chỉ có tội là tu học tinh chuyên để chuyển hoá của đời đau khổ

Xă hội vật chất, đầy dục vọng mà họ đă khước từ v́ vô b

Họ sống đơn giản, một cuộc đời thiểu dục trong hạnh nguyện thanh tao cứu nhân độ thế.

Vậy mà bảo họ là đang tâm “bán nước” c̣n ḿnh th́ yêu nước.

Cho ḿnh là ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Ồ th́ ra, luật rừng của người là ĐỘC LẬP.

Chà đạp nhân quyền của người bé cổ thấp họng là TỰ DO

Hành động dă man làm mất nhân phẩm của dân là HẠNH PHÚC.

Và rao bán “T́nh hữu nghị Việt Trung đời đời xanh tươi bất diệt” là yêu nước.

Bạo lực và dối trá sẽ tiêu tàn Cộng Sản Việt Nam

Từ Bi và Chân lư giải thoát sẽ trường tồn bất diệt

Ngưỡng mong Tu Sinh Bát Nhă, tâm bồ đề kiên cố

Ḷng từ san sẻ thương yêu, và tiếp tục con đường chánh pháp

Ngân lên những tiếng trống Bát Nhă giữa đời mạc pháp

Để cho những con người u minh có cơ hội thức giấc

Để cho những kẻ sỹ đừng đánh mất

Cái lương tri và nhân bản Việt Nam.

 

Một người trẻ yêu quê hương

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12