BA CƠI BẤT AN

 (Lá thư Chủ nhiệm số 2)

  

Nh́n lại lịch sử thế giới từ xưa đến ngày nay, đă có biết bao biến động, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, khổ nạn... xảy đến với nhân loại. Người ta thường nh́n lại các tang thương và dấu tích khổ hoạn của quá khứ để phân tích, t́m hiểu nguyên do, từ đó, có thể dự đoán phần nào các hiểm họa sắp xảy đến mà né tránh, không muốn dẫm lại vết xe cũ. Nhưng dù thế nào th́ biệt nghiệp cá nhân cũng khó thoát khỏi ảnh hưởng của cộng nghiệp.

Cộng nghiệp của thế giới Ta-bà này là cộng nghiệp vô thường, thống khổ, đă được Đức Phật huấn thị nhiều lần trong kinh điển, được nêu lên như là chân lư đầu tiên (Khổ đế trong Tứ đế) khi Ngài bắt đầu chuyển vận bánh xe Chánh Pháp; và trong kinh Pháp Hoa th́ diễn tả bằng một h́nh ảnh sống động, thực tiễn: “Tam giới bất an do như hỏa trạch” (ba cơi bất an như trong nhà lửa).

Chúng ta đang sống trong ngôi nhà lửa. Lửa đây là phiền năo, là tham, sân, si, đốt cháy thân và tâm chúng ta từng giây phút, thiêu hủy thế giới Ta-bà từng sát-na. V́ tham lam tài lợi và sắc đẹp, danh vọng và quyền lực, người ta sẵn sàng dẫm đạp, tranh giành, triệt hạ, vu khống... kẻ khác. V́ sân hận, thù ghét, đố kỵ, người ta sẵn sàng chụp mũ, xuyên tạc, chưởi bới, mạ lỵ, thậm chí đánh đập, giết hại kẻ có tài đức hoặc địa vị vượt trội hơn ḿnh. V́ si mê, cuồng tín, người ta không bao giờ chịu t́m hiểu con người và sự kiện một cách khách quan, luôn giữ thành kiến và nhận thức một chiều của ḿnh, dẫn đến những ư nghĩ, lời nói và hành động vô minh, độc tài, hiếu chiến, khủng bố, tổn hại đến tha nhân, đồng loại.

Để đối trị Tham, Sân, Si (tam độc), Phật dạy Giới, Định, Tuệ (Tam tuệ học). Muôn ngàn pháp môn của Phật giáo đều được triển khai từ Tam tuệ học này. Giới để trị tham; Định để trừ sân; Tuệ để phá si mê. Những ǵ người con Phật chân chánh thực hành đều không ra khỏi Tam tuệ học ấy. Và đó cũng là chủ trương của báo Chánh Pháp. Nói cụ thể hơn, để ra khỏi nhà lửa, chúng ta thực hành Bát Chánh Đạo. Thực hành Bát Chánh Đạo chính là thể nghiệm Chánh Pháp; mà Bát Chánh Đạo cũng được xây dựng trên nền tảng của Giới (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng), Định (chánh tinh tấn, chánh định), Tuệ (chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm).

Trong tinh thần đó, báo Chánh Pháp chuyên tâm vào việc phổ biến giáo lư thâm diệu của Phật bằng chánh ngữ, ái ngữ, và trên cơ sở của Tam tuệ học; nhưng trong trường hợp cần thiết, báo Chánh Pháp cũng sẽ dùng diễn đàn của người phật-tử để soi sáng một số vấn đề thuộc về lịch sử đạo Phật Việt Nam, mục đích không ngoài việc giúp cho phật-tử và độc giả có cái nh́n trung thực về Phật giáo.

Để hỗ trợ ban chủ trương trong việc truyền bá Chánh Pháp, bảo vệ sự trong sáng của Đạo Phật Việt Nam, kính mong chư tôn đức Tăng Ni, chư vị văn thi hữu phật-tử, đóng góp thơ, văn, tiểu luận, tài liệu lịch sử, v.v... mang chủ đề Phật giáo. Các tin tức sinh hoạt bằng tường thuật và h́nh ảnh của các tự viện tại địa phương cũng xin gửi về để báo Chánh Pháp giới thiệu và quảng bá đến độc giả khắp nơi. Được như vậy th́ nội dung Chánh Pháp sẽ khởi sắc và mang tính phổ quát hơn.

Kính tri ân quư vị, và xin một lần nữa, ôn lời Phật dạy, tâm niệm rằng chúng ta đang sống trong ngôi nhà lửa đầy bất an, vô thường, biến hoại. Chỉ có sự huân tu Giới, Định, Tuệ mới là cách duy nhất để ra khỏi căn nhà lửa ấy.

California, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Chủ nhiệm

Tỳ kheo Thích Nguyên Trí

 

 

 

 


Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12