CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

 

Tháng 09.2023

Thích Phổ Thuận $100; Bs. Connie K. Nguyễn $100; Mai Văn Định $100; Trương Anh Tài $20; Hồ Thanh Nhă $20; Diệu Viên $300; Mạch Yến Phương $60; Tạ Hữu Lợi $100; Nguyễn T. Thúy $100; Lê Thị Vân $60; Lê Thị Lan $60; Phạm Mai $60; Phạm Trí $60; Lê Hiếu $60; Trương Cẩm $60; Lưu Kim Oanh $60; Nguyễn Phổ $150...

 

Tháng 08.2023

Bs. Connie K. Nguyễn $100; Trương Thị Hà – Diệu Hồng $100; Mai Văn Định $50; Trương Anh Tài $20; Hồ Thanh Nhă $20; Hà Nguyễn $100; Thông Nguyễn $100...

 

Tháng 07.2023

HT. Thích Phước Tấn $300; TT. Thích Minh Hạnh $300; Chùa Linh Sơn WA $150; Bs. Connie K. Nguyễn $100; Sc. Giác Huệ $50; Sa di Tâm Định $40; Tôn Nữ An $50; Mai Văn Định $100; Hồ Thanh Nhă $20; Trần Văn Túy $100; Diệu Châu Minh Lư $100; Phan Nương $50; Ngô Trọng Thọ $50; Noi Trần $60; Lynn S. Huỳnh $160…

 

Tháng 06.2023

Chùa Cổ Lâm (WA) $1,000; Bs. Connie Nguyen $100; Tôn Nữ Dạ Thảo (Canada) $200; Phan Bích Tiên (Canada) $200; Steven N $50; Paula Trần $30; Ng. Kiên Tâm $200; Trương V. Của $100; Diệu Viên $300...

 

 

Tháng 05.2023

Kim Cang Temple $200; Bs. Connie K. Nguyễn $100; Mai Văn Định $300; Nguyễn Văn Hay $120; Liên Phạm $60; Vicky Nguyen $60; Ngọc Khánh $110; Nhung Dương $100; Phạm Băng Hồ $100; Phan T. Nương $50; Nguyễn Khắc Hiền $60...

 

 

Tháng 04.2023

Bs. Connie K. Nguyễn $100; Trương Anh Tài $20; Hồ Thanh Nhă $20; Lena Trần $120; Trần Hồng Anh $100; Trang Thị Hạnh $100; My Hoa Ha $50; Vơ N. Phụng $100...

 

Tháng 03.2023

TT. Thích Minh Hạnh (IL) $1,200; Ni sư Thích Nữ Giới Hương $400; Bs. Connie K. Nguyễn $100; Dương Mộng Hà $100; Không Hân $120; Tâm Hỷ Cát Tường $120; Hoàng Thục Uyên $200; Vũ Tiến Lập $200; Hồ Thanh Nhă $20; Lê Ngô Ái Lan $100; Bạch Tuyết Mai $100; Mike Quang Trần $500; Đỗ Thị Đay $100; Trương Văn Của $100; Phúc Tăng $200; Bùi Thị Len $60; Hạnh Vơ $60; Lê Xuân Tri $50...

 

Tháng 02.2023

Thích nữ Hằng Như (TX) $100; TN. Tịnh Nhẫn $100; Bs. Connie K. Nguyễn $100; Trương Mỹ Nguyệt $100; Trương Văn Của $100; Mai Văn Định $50; Phương Nguyễn $20; Phó Nguyễn $100; Paula Trần $30; Vanco $200; Phan T. Nương $50; Nguyễn T. Kim Hồng $100; Nguyễn Văn Tú $200; Vơ T. Bích Vân $20; Diệu Hoa Minh Hạnh $100; Trầm Thị Lê $100; Nguyễn Văn Thông $100...

 

Tháng 01.2023

HT. Thích Phước Mỹ $400; TT. Thích Phổ Thuận $100; Bs. Connie K. Nguyễn $100; Diệu Viên $300; Mai Văn Định $50; Diệu Tịnh $600; Hồ Thanh Nhă $20; Nguyễn T. Ngọc Minh $60; Đỗ Ngọc Minh $60; Vơ thị Lệ Chi $100; Thúy Nguyễn $60; Ngô Thị Minh $60; Phụng Lê $60; Phạm Xuân Dũng $100; Cindy Yến Hà $60; Huỳnh Xuân $60; Nhẫn Lê $70...

 

 

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/09/23