CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

Tháng 08.2020

 

Phạm Hoàng Diệp $60; Connie Khanh Ng., M.D. $100; Trần thị Cát Tường $120, Diệu Lành $50; Hồ Văn Quyền $100; Hoàng Tuy An $60; Lê Thị Nga $60; Trương Văn Của $100...

 

Tháng 07.2020

 

Tu viện Tôn Thắng $200; Thiện Huệ - Tâm Thông $110; Nguyễn Thị Cúc $60; Đỗ Thị Hơn $60; Nguyễn Thành Văn $60; Diệu Hồng $60; Nguyễn Lương Sơn $60; Ann Quách $60; Mai Văn Định $50; Ngô Thị Thọ $30; Raymond Wong $100; Vũ Tiến Lập $200...

 

Tháng 06.2020

 

Ánh Verrille $60; Đỗ Jenny $60; Len Bùi $60; Nguyễn T. Thủy $60; Vơ Đ́nh Ngoạn $120; Hà Đoàn $60; Phan Duy Chiêm $120; Kim Nguyễn $60; Trần Văn Thi $60; Bạch Xuân Phẻ $50...

 

Tháng 05.2020

 

ĐĐ. Thích Minh Phước $100; Sa di Tâm Định $40; Sc. Chơn Giác $60; Lê Đạt $120; Minh Hạnh - Diệu Hoa $100; Trần Nghiệp $60; Chúc Nguyên $120; Trần Hùng $60; Huỳnh S. Lynn $160; Trương T. Tuyết Nga $60; Lê Văn Phát $100; Đặng Vũ $20; Nguyễn Thị Ánh Nguyệt $100; Vũ Khánh $50; Trần T. M. Quang $60; Kim Y. Carbonel $100; Hồ Thu Thủy $100; Kimmy Thu Hằng Nguyễn $100...

 

Tháng 04.2020

 

Chùa Quang Minh (IL) $1,200; Pt. Diệu Viên $300; Trương Tuyết Nga $60; Minh Lư-Diệu Châu $100;  Le V. Phat $100; Thiền Chánh $100; Trang Hạnh (Canada) $100; Connie H.Huỳnh $50; Kha Hoàng Giang $50; Mongha Dương $100; Quảng Nguyện $60; Trần Thu Nhi $50; Hay V. Nguyen $120; Bs. Connie-NG $100; Chùa Tôn Thắng $100; Trần Trọng Khoái $60; Trần Minh Cầu $120...

 

 

Tháng 03.2020

 

Chùa Pháp Vũ (FL) $2,000; Connie Nguyen, MD $100; Trương Văn Của $100; Mai Văn Định $50; Đặng Vũ $20; Lê Đạt $120; Sc. Chơn Giác $60; Minh Hạnh / D. Hoa $100; Trần Nghiệp $60; Chúc Nguyên $120; Hùng Trần $60; Lynn S. Huỳnh $160; Sudama Ngô $100; Diệu Viên $300...

 

 

Tháng 02.2020

 

Sư cô TN. Đức Thiện $100; Chùa Kim Cang (IA) $100; Sa Di Tâm Định $40; My N. Vũ $40; Kim Duyên $30; Liêm H. Khúc $10; Tâm Khương $20; Mai Bạch Tuyết $100; Diệu Viên $60; Thanh Thủy Gia Long $30; Nhị Trương $100; Tâm Hiền $60; Kathy Phan $100; Trần Hồng Anh $100; Nguyễn Nga $100; Tô Xuân $200; Connie Nguyen, M.D. $200...

 

 

Tháng 01.2020

 

HT. Thích Thái Siêu $500; Ni sư Huệ Nghiêm (GA) $400; Tổng Hội Cư Sĩ PGVN $1,000; Khúc H. Liêm $10; Vơ Lệ Chi $60; Huỳnh Tâm $100; Trần Kim Cẩm $100; Mai Văn Định $50; Huỳnh Xuân $100; Nguyễn Kim Hồng $100; Hoàng Thùy Trang $60; Dzang H. Nguyễn $60; Hồ Văn Quyền $100; T. Quách $200; Nguyễn Kiến Tâm $200; Diệu Tịnh $600; Nguyễn Hải $60; Chùa Việt Nam (TX) $100; Nhẫn Lê $65; Tu viện Trúc Lâm (Canada) $90; Vinh Brown $150...

 

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 08/24/20