CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

Tháng 12.2019

 

Ns. Huệ Nghiêm $400; Chùa Hương Sen $100; Vơ Lệ Chi $60; Huỳnh Tâm (WA) $100; Trần Kim Cẩm $100; Mai Văn Định $50; Xuân Huỳnh $100; Nguyễn Kim Hồng $100; Hoàng Thùy Trang $60; Nguyễn H. Dzang $60...

 

 

Tháng 11.2019

 

Nhung Bửu $160; Mai Văn Định $50; Lê T. Hiếu $20; Vơ Diệp $100; Diane Hằng Bùi $30; Khúc Liêm $15...

 

 

Tháng 10.2019

 

Tran T. Quang Minh $60; Mr. & Mrs. Son Nguyen $60; Tài Trương $20; Khúc Hiếu Liêm $5; Vũ Tiến Hoàng $100; Do Thi Day $100; Tài Trương $20; Tạ Hữu Lợi $150; Phạm Hoàng Điệp $120; Hà Thị Trương $60; Huyền Dương $100; Nga Lê $60...

 

 

Tháng 09.2019

 

Bạch Xuân Phẻ $50; Nguyễn Bích Thủy $60; Nguyen Van Pho (MN) $200; Tôn Nữ Dạ Thảo (Canada) $200; Trương Văn Của $100; Vương Thúy Nga $120; Ngô Thị Minh $60; Phạm Giao - Phổ Hạnh $100; Khúc H. Liêm $5; Ng. Đ́nh Hùng $50; Nelson Ngọc Nguyễn $100; Nguyễn Ngọc Minh $60...

 

 

Tháng 08.2019

 

Tran T. Quang Minh $60; Mr. & Mrs. Son Nguyen $60; Tài Trương $20; Khúc Hiếu Liêm $5; Vũ Tiến Hoàng $100; Do Thi Day $100; Tài Trương $20; Tạ Hữu Lợi $150; Phạm Hoàng Điệp $120; Hà Thị Trương $60; Huyền Dương $100; Nga Lê $60...

 

 

 

Tháng 07.2019

 

Mai Văn Định $50; Yen Linh $60; Tran T. Quang Minh $60; Mr. & Mrs. Son Nguyen $60; Tâm Hỷ $100; Nguyên Ngọc $100; Gđ. Tuệ Đức $100; Tài Trương $20; Khúc Hiếu Liêm $5; Vũ Tiến Hoàng $100...

 

 

 

Tháng 06.2019

 

HT. Thích Tín Nghĩa (NL & CP 2020) $2,000; HT. Thích Nguyên Siêu (NL & CP 2015 – 2019) $5,000; HT. Thích Nhật Huệ (NL & CP) $1,200; Tu viện Hộ PHáp $360; TT. Thích Minh Phước (TX) $100; Ni Sư Thích Nữ Minh Phước $300; Tổng Hội Cư Sĩ PGVN tại Hoa Kỳ $1,000; Phật tử Chùa Vạn Hạnh (San Diego): Nguyên Hương, Diệu Nga, Diệu Duyên, Tâm Khương, Tôn Thất Thành $100; Tài Trương $20; Khúc Hiếu Liêm $5; Nguyễn Thu Hằng $100; Văn Tiếng Hoàng $100; Kim Yến Carbonel $85; Nguyễn Thị Thanh $60; Thục Uyên (AZ) $60; Ann Quách $60; Yến Linh $60...

 

 

 

Tháng 05.2019

 

BTC Đại Lễ Phật Đản Nam California $1,000, Dung Cao $60, Mă Ngọc Ánh $100, Sc. Hồng Liên $60, Sc. Đức Thiện, Phở Long $60, Trương Văn Của $100, Vương Thúy Nga $120, Chúc Nguyễn $50, Nhung Bửu $100, Dương Tuyết Nhung $110, Nguyễn Ánh Nguyệt $80, Tâm Chơn Thanh $120, Đỗ Thị Hơn $60, Trương Anh Tài $20, Ngô T. Hai $60...

 

 

 

Tháng 04.2019

 

Chùa Quang Minh – TT. Thích Minh Hạnh $1,200, Chùa Hương Sen $100, Sc. Thích Nữ Huệ Trân $100, Sc. Thích Nữ Chân Giác, Sc. Hồng Liên $60, Diệu Hoa – Minh Hạnh $100, Kimme Thu Hằng Nguyễn $100, Sa di Tâm Định $40, Đỗ Thị Hơn $60, Trương Anh Tài $20, Khúc Liêm $5, Sudama Ngo $100, Kim Thị Ṭng $60, Jenny Do $60, Trương Thị Tuyết Nga $60, Tam Chon Thanh $30, Nguyễn Văn Hay $150, Phan Duy Chiêm $150...

 

 

Tháng 03.2019

 

TT. Thích Minh Chí (PHVQT) $1,200; Dương Mộng Hà $100; Diệu Hiếu (PHV) $100; Lan Huỳnh $100; Trang Thị Hạnh (Canada) $100; Phật Ân Temple (MN) $150; Sudama Ngo (NY) $100; Dung Cao $60; Mă Ngọc Ánh $100; Trần Hùng $100; Len Truong Bui $60; Cindy Ha $60...

 

 

Tháng 02.2019

 

TT. Thích Nhật Trí $2000, Sa di Tâm Định $40, Kimberly Khương $20, Hoa T. Uzoff $100, Hồ V. Quyền $100, Lê Ngô Ái Lan $100, Bạch Tuyết Mai $100, Lynn S. Huỳnh $160, Trần Hồng Anh $100...

 

 

Tháng 01.2019

HT. Thái Siêu $500;  SD. Tâm Định $40; Nhẫn Lê $65; Lực Ng. $60;  Hoa Phan $60; Ng. T. Tâm $60; Trần Kim Cẩm $100; Trần Trọng Khoái $60; Day T. Vơ $100; N. Kim L. $50; Phụng Vơ $80; Kimberly Nguyễn $60; Xuân Huỳnh $60; Thúy T. Nguyễn $60; Diệu Tịnh $600; Nguyễn Thị Tâm $60; Bùi Văn Qua $60; Diệu Viên $60; Ng. Hải $60; Trần Văn Thắng $100; Phụng N. Vơ $60; Hoàng Thùy Trang $60; Vinh Brown $160; Trầm Le $80; Hồ Khôi $60; Thúy T. Nguyễn $60; Kim Ly $25; Tâm Minh $120; Mai V. Định $50; Nguyên Thảo $100; D. Châu - M. Lư $100...

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 02/01/20