CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

Tháng 12.2018

 

Lang K. Sam $50; Ngô T. Thọ $50; Anh Lưu $60; Phạm Giao $60; Phạm V. Phê $100; Liêm H. Khuc $60; Nguyễn T. Kim Hồng $100; Quảng Tâm $60; Anh Verrill $60; Tai Anh Truong 10; Minh Thi $100; Lê Văn Cồn $100; Ng. Ngọc Minh $60; Ngô Thị Minh $60…

 

 

Tháng 11.2018

 

Linh Mụ Temple $500; SD. Tâm Định $40; Lê Văn Phát pd. Nguyên Đạt $60, Nelson Ngọc Nguyễn $100, Trinh N. Bùi $500, Connie Vơ $150…

 

 

Tháng 10.2018

 

Minh Thi $100, Lê Văn Cồn $100, Nguyễn Ngọc Minh $60, Jennifer Nguyen $100, Ngô Thị Minh $60...

 

 

Tháng 09.2018

 

Sa Di Tâm Định $40, Hoàng Tấn Kỳ $2,000, Tài Trương $10, Lê H. Đạt $100, Kim Nguyễn $50, Nguyễn T. Tâm $60, Thái Kế An $100, Trần Thị Cát Tường $100, Phan Bội $60, ÔB. Hồ Văn Quyền $100, Trần Ngọc Dung $60, Vơ Thị Lệ Chi - Diệu Tâm $60, Ngô Thị Minh Phượng $60, Lư Kim Hoàng $60, Hồ Văn Khôi – Nguyên B́nh $30...

 

 

Tháng 08.2018

 

Thích Hải Tín $100, Tài Trương $10, Nguyễn T. Tâm $60, Lê T. Nga $60, Trần Văn Phước $70, Chúc Nguyễn $50, Nguyễn Hồng Hoa $50, Lê H. Đạt $100, Huỳnh Kim Quang $80, Hùng Nguyễn $40, Hoàng Tấn Kỳ $2,000, Thiền Tịnh Đạo Tràng $200, Đoàn N. Trương Vơ $110, Kim Nguyễn $50, Karen Trần $60, Vũ Thúy Quỳnh $50, Thúy Nguyễn $60, Ann Quách $60, Dương Nguyễn $100, Nguyễn Văn Cường $200...

 

 

Tháng 07.2018

 

HT. Tín Nghĩa $1,000;  NS. Minh Phước  $250; Chùa Phật Quang $500; Chùa Hương Sen $180; Sa Di Tâm Định $40; Keith Ng. $100; Vơ Yến $60; Cindy Hà $60; Tài Trương $20; Khâm Tôn $20; Sơn Lê $5; Tâm Tịnh San Diego $100; Lê V. Ngô $60; Nhung T. Bửu $50; Văn Thái $60; Vơ Diệp $100; Ng. T. Kim Hoàng $60; Ng. Hương $60...

 

 

Tháng 06.2018

 

Tu viện Bửu Hưng $100; ĐĐ. Thích Minh Phước $100; Sa di Tâm Định $40...

 

 

Tháng 05.2018

 

Hiếu Ng – Nghĩa Nguyễn $100; Mai văn Định $50; TM Vương Thúy Nga $60; Anh H. Nguyễn $60; Biện Thanh Liêm $70; Tâm Tịnh $100; Chúc Nguyễn $50; Trương Thị Tuyết Nga $60; Trần Quang $60; Lê Thị Trâm $60; Bùi Ngọc Lữ $100; Nguyễn Thị Nga $100; Sam Nguyễn $20...

 

 

Tháng 04.2018

 

Nguyễn Lực – Lư Lan $60; Mai Văn Định $50; Lê Sơn $5; Ngô T. Hải $60; Hồng Minh Châu $60; Nguyễn Văn Hải $100; Tống Thị Kim $60; Hai Dong Le $60; Catinat Pharmacy $100; Trang Thị Hạnh (Canada) $100; Thích Nữ Chân Giác $60; Tuấn Nguyễn $100; Thanh Viễn – Diệu Tâm $100; Nguyễn Văn Long Pd. Thiện Nhơn $100; Bùi Lê Bảo $60...

 

Tháng 03.2018

 

Ái Lan Lê Ngô $100; Hạnh T. Trần $60; Sadi Tâm Định $40; Mă Ngọc Anh $100; Bé Nguyễn Dung Lư $60; Bạch Tuyết Mai $60; Mai Văn Định $50; Trần Thị Hạnh $60; Ms. Annie Banh $60...

 

 

Tháng 02.2018

 

Kim Cang Temple $100, Trần Nguyên $100; Lang K. Sam $60; Billy Huỳnh $60; Ng. T. Hai $100; Ng. T. Tâm $60; Quảng Hạnh & Quảng Tánh $100; Nguyễn Nhung $100; Hiền Đàm $100; Mr. Mrs. Nguyễn Lương Sơn $60; Quí Hoàng $150; Hà Đoàn $100; Kimberly Khương $20; Phụng Vơ $60; Hồng Anh Trần $100; Hoa T. Uzoff $100; Qu. Minh Hậu $100; Bạch Tuyết Mai $60; Mộng H Dương $100; Diệu Tịnh $600; My Ngọc Vu $40, Hùng Q. Trần $100; Nhẫn Lê $65; Nhơn V. Lương $50; Nguyễn Hồng $100; Đỗ Thị Thảo $50; Chúc Nguyễn $50; Nguyễn-H-B́nh, Nguyễn T. Thanh $120; Cường Hoàng $60; Kimme Thu Hằng $100; Quang Giao $100; Sơn Lê $5...

 

Tháng 01.2018

 

HT. Thích Đỗng Tuyên $500, Chùa Pháp Vũ $2,000, Tâm Chỉnh – Chùa Kim Liên $100, Huỳnh Phương $100, Hùng Lưu – Vơ Lệ Chi $60, Vơ Diệp - Quảng Tâm $60, Bùi T. Len $60, Mai Văn Định $50, Ngô Thị Minh $60, Quách Mỹ Lan $100, Phan Vệ $200...

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/10/19