CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

 

Tháng 12.2016

 

Vinh Brown $100, Nguyễn Tấn Chức $50, Hồ Diệu Tuyết pd. Nhật Lương $30, Nguyễn Thị Kim Hồng $100, Phạm Thị Tâm $100, Minh Khai $60, Trần Kim Cẩm pd. Chúc Tú $60, Bạch Liên Ng. Phương Lan $60, Dr. Nguyễn Ngọc Cảnh $60, Huỳnh Mai Hoa $60, Hồng Nguyễn pd. Thanh Châu $100, Bonnie Vương $100, Huỳnh Tâm $100, Mai Huỳnh $60

 

 

 

Tháng 11.2016

Hồng Nguyễn, pd. Thanh Châu $100, Bạch Liên Ng. Phương Lan $60, Sa di Tâm Định $40, Nelson Ngọc Nguyễn $100, Hoàng Tổng Nhuận Quang Minh $40, Biện thị Thanh Liêm $30, Huệ Trần $60, Nguyễn Tấn Cứ $40, Jackie T. Huỳnh $100, Dana Kim, pd. Viên Trí $100, Ngô Các $60, Mai Văn Định $50

 

 

Tháng 10.2016

Kimberly Khương pd. Diệu Tịnh $20, Trần Trọng Khoái $60, Nguyễn Đỗ Minh Nhựt $100, Nguyễn Đỗ Phú $100, Nguyễn Đỗ Quang Minh $100, Lê Hồng Vân $100, Nguyễn Kim Dung $100, Ngô Thị Minh $60, Nguyễn Thị Ngọc Minh $60, Nguyễn Nhung $60, Nguyễn thị Mai, pd. Diệu Liên $50, Trương Văn Của $100, Út Luông $100, Phạm Giao $60, Trần Nhung $40…

 

 

Tháng 09.2016

Sa di Tâm Định $40, Hà Lê pd. Tịnh Thủy $60, Mai Văn Định $50, Bạch T. Mai $50, Diệu Hạnh $50, Diệu Ngọc $50, Nguyên Ngọc $40, Nguyễn Tấn Chức $40, Vơ Phụng Nguyễn $60, Minh Thy $60...

 

 

Tháng 08.2016

 

ĐĐ. Thích Trung Tài $100; Petermann $60; Ngân Nguyễn $50; Huỳnh Quang $80; Mignon Vơ Mỹ Ngọc $60; Mai V. Định $50; Kim Ly $60; Trần Văn Nguyên $60; Connie Vơ $90; Trần Văn Phước $60; Lê Văn Ba $120; Diệu Tuyết $100; Chi Wilson $120; Pháp Trần $100; Vơ Yến $60; Thúy Vũ $100; Nhơn Lương $40; Thủy Huỳnh $60; Hoàng Đạt $100; Hồng L. Ngô $30; Huỳnh Công Sang $100; Tân Nguyễn $60; Lynn Sương Huỳnh $160; Vơ T. Kim Cúc $120; Đoàn N. Trương Vo $100; Smokey Trần $60; Nguyễn Phương Lan $60; Trần Văn Nguyên $60...

 

 

Tháng 07.2016

HT. Thiện Long $1,000, HT. Minh Tuyên $200, TT. Tuệ Uy $200, NS. Huệ Nghiêm $200, NS. Tiến Liên $120, SC. Ngọc Liên $2,400, SC. Tánh Không, Tánh Hải $100, SD. Tâm Định $40, Mai Văn Định $50, Vơ Yến $60, Thúy Vũ $100, Trần Văn Phước $60, Đoàn N. Trương Vơ $100, Lê Văn Ba $120, Diệu Tịnh $600, Quảng Lâm Trần Pháp $100, Nguyễn Thị Thanh - Diệu Tuyết $100...

 

 

Tháng 06.2016

 

Chùa Pháp Vũ (FL) $1,000, Sa di Tâm Định $40, Diệu Viên $50, Biện thị Thanh Liêm $30, Trương thị Tuyết Nga $60, Trần Nhung $50, Lê Ngọc Huế $100, Mai Hồng $100, Phan Duy Chiêm $200, Tâm Nguyễn pd. Tâm Hiền $60, Trần Quang $60, Nguyễn Lập $20, Hồ Thu Thùy (PA) $100…

 

 

 

Tháng 05.2016

 

Chùa Trúc Lâm (Chicago) $300, NS. Minh Phước  $120, NS. Như Định $100, SC. Chơn Phụng $60, SD. Tâm Định $40, Vô danh $60, Mai Văn Định $50, Mă An $50, Lưu Trần $10, Tâm Duy – Phan Duy Chiêm $200, Quang Trần $60, Tôn Nữ Cẩm Hà $100, Trương thị Tuyết Nga $60, Sindy Tạ $30

 

 

 

Tháng 04.2016

 

Chùa Cổ Lâm (WA) $1,000, Chùa Quang Minh (IL) $1,200, Chùa Phật Quang (San Jose) $500, Hồ Kim Lang $250, Phan Vệ $200, Diệu Ngọc (San Jose) $100, Diệu Hạnh (San Jose) $100, Đức Ngọc Ng. Hạnh Ngoan $100, Đa Mỹ Phụng $60, Hồ Thúy Phượng $60, Mai Văn Định $50, Trần Thị Hồng Nhạn $100, Đỗ Thị Thảo $50, Diệu Ngọc (VA) $40, Chúc Nguyễn $40, Hồ Diệu Tuyết pd. Nhật Lương $30, Kimberly Khương pd. Diệu Tịnh $20, Lisa Phan $100, Thuận Kiều $60, Sam Family (IL) $60, Lương V. Nhơn (TX) $40, Trần Văn Cam (Escondido) $200, Vũ Mỹ $40, Nguyễn Hữu Đĩnh $70, Quảng Huệ Trí - Diệu Kim $300…

 

 

 

Tháng 03.2016

 

Nguyễn Tuyết Mai $100, Nhơn Lương $100, Bùi Lê Bảo $60, Charlie Tse pd. Tuệ Toàn $60, Robert Pharmacy $30; Dương Mộng Hà $100; Ái Lan Trần Dật $100; Phương Ngô $60; Day T. Đỗ $100; Thanh Viễn/ D. Tâm $100; Quách Mỹ Lan $100; Trương Thế Trung $100; Nguyên Thảo $100; Chức Tấn Nguyễn $50; Thanh Vân Trần $60; Trần T. Hạnh $60; Keith A.NG. Vân Lê $200; Diệu Hiếu & Diệu Thảo $100 (Pt. PHV Quốc Tế); Mai V. Định $50; Trang Thị Hạnh (Canada) $100; Ng. Văn Cường (Canada) $90…

 

 

 

Tháng 02.2016

 

Chùa Tam Bảo (OK) $200, Chùa Kim Cang $100, Bạch Xuân Phẻ $100, Thắng Trần $100, Hồ Văn Quyền $100, Trương Thanh Nhạc $30, Lam Hai $25, Mai Văn Định $50, Thúy Nguyễn $40, Trần Quư Hùng $120, Leb Bùi $60, Cindy Yến Hà $60, Hoa Uzoff $100, Luc Nguyen – Ly Lan $50, Lan Huynh $100, Mă Anh $100, Hà Đoàn $60, Nguyễn Lương Sơn $60, Trần Thị Nhung $50, Hoàng Diễm Hầu $100, Nguyên Tâm $50 (PT TV Pháp Vương), Quảng Hạnh $50 (PT TV Pháp Vương), Diệu Thảo (PT Chùa Phật Đà) $50…

 

 

Tháng 01.2016

 

HT. Thái Siêu $1,000, Minh Lư & Diệu Châu $100, Quảng Mă $60, Vơ thị Lệ Chi $60, Trương thị Hà $100, Nguyễn thị Kim Hồng $100, Bé Nguyễn $60, Vinh Brown $100, Nguyễn Bạch Tuyết $150, Thái Như Khuê $200, Huỳnh Xuân pd. Minh Khai $60, Minh-Diệp $80, Nguyễn thị Ngọc Minh $60, Diệu Tịnh $600, Trần Trọng Khoái $60…

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/10/19