CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

NĂM 2014:

 

Tháng 12.2014

Chùa Tam Bảo (OK) $200

Chùa Hội Phước (NM) $300

Trương Tài $10

Tôn Thất Khâm $20

Nguyễn Lương Sơn $60

Trần Ngọc Sương $60

Ngô Thanh Cần – Phương Khanh $60

Trần Q. Hùng $60

Lang & Bill Sam $60

Lê Thu Anh - Diệu Hoa $120

Dương Nguyễn $100

Phạm Giao $60

Nguyễn Kiên Tâm $100

Nelson Ngọc Nguyễn $100

Nguyễn Thị Ngọc Diệp $60

Trần Kim Loan $60

Sa Di Tâm Định $40

Nguyễn Thị Tuyết Mai $20

Nguyễn Thùy Linh $10

Hồng L. Ngô $30

Huỳnh Thị Tám $100

Ngô Thị Hai - Diệu Phúc $60

Bùi Trương Lên $60

Lư Kim Hoàng $60

Linda Nguyễn $60

Xuân Huỳnh $60

 

 

Tháng 11.2014

Nguyễn thị Thanh Loan – Tâm Tịnh $100

Vơ thị Kim Cúc $120

Quảng Mă $60

Trần Huệ $60

Nguyễn văn Nam – Quán Không $100

 

 

Tháng 10.2014

Chùa Phật Đà $1,000

Nguyễn Thúy Oanh $60

TN Cẩm Hà $100

Nguyễn Tân $60

Trương Nhi pd. Diệu Từ $80

Ngô thị Các $60

Minh Lư - Diệu Châu $100

Robert Pharmacy $50

Diệu Minh $100

Nguyễn Tâm Kiên $100

Nguyễn Thị Ngọc Diệp $60

 

 

Tháng 09.2014

SD. Tâm Định  $40

Nguyễn Thị Tuyết Mai $25

Nguyễn Thùy Linh  $10

Bằng Lê Lâm  $25

Suzan Phạm Pd. Diệu Tuyết  $100

Đỗ Bích Liên $60

Đỗ Giao $100

Huyền Thái pd. Nguyên Tú $60

 

 

Tháng 08.2014

Phật Học Viện Quốc Tế $1,200

Nam Nguyễn  $50

Nguyễn Văn Hay $100

Phan Vệ $200

Trần Thanh Vân $150

Mai Huỳnh $60

Nguyễn Phương Lan $60

Nelson Ngọc Nguyễn $100

Lực Nguyễn  $50

Kimberly  Khương $20

Kim Chi Nguyễn $60

 

 

Tháng 07.2014

HT. Tín Nghĩa  $2,000

HT. Nguyên Siêu $1,000

Tổng Hội Cư Sĩ $1,600

NS. Huệ Nghiêm (GA) $400

Chùa Pháp Hoa (CT) $300

SC. Tánh Không & Tánh Hải $100

ĐĐ. Tâm Chỉnh $500

NS. Quảng Tịnh (Chùa Phật Quang San Jose) $600

NS. Như Quang $100

SC. Huệ Hương (Bửu Hưng Tu Viện, WA) $300

Chùa Tam Bảo (OK) $200

SC. Hoa Liên $50

Sc. Trí Hoa $100

Vương Yên Cơ (Calgary, Canada) $5,000

Thanh Liêm Thị Biện $30

Nguyễn Hạnh Ngoan Pd. Đức Ngọc $100

Hồ Văn Quyền Pd. Chân Minh Trí $100

Trần Tú Hương $75

Sa di Tâm Định $40

Hoàng Kiêm Ngô $20

Tài Trương $10

Đặng Thị Bông $60

Trương Nữ Vĩnh Trinh $60

Phung Nguyen Vo $60

Nguyễn Văn Hay $100

Vơ Yến $60

Phạm Oanh $60

Trần Thanh An $60

Phan Vệ $200

Trần Thanh Vân $150

Trần Hoàng Phi $25

Trần Sam $60

Tôn Nữ Thái $30

Lê Văn Ba $120

 

 

Tháng 06.2014

HT. Thích Thiện Long $1,000

TT. Minh Dung $1,200

Chùa Pháp Vũ (FL) $2,000

Tu Viện Hộ Pháp $400

NS. Thích Nữ Giới Định $240

Trần T. Cát Tường $100

Thái Kế An $100

Chùa Pháp Hoa (KS) $100

Út Luông $60

Khôi Hồ Pd. Nguyên B́nh $30

Hồng L. Ngô $30

Mai Nguyễn $25

Đào Nguyễn (AR) $250

Nguyệt B́nh $50

Trần Ngọc Chơn $100

Diệu Tịnh $600

Robert Pharmacy $50

Nhuận Quang Minh $20

Hồ Khánh Lan $50 (CAD)

Thanh Khương $50 (CAD)

 

 

Tháng 05.2014

HT. Nguyên Siêu $1,000

TT. Nhật Huệ $600

Kim Cang Temple $100

Chùa Pháp Hoa, TT. Giác Minh $300

Catinat Pharmacy $100

Sa di Tâm Định $40

Trương Tuyết Nga Pd. Chi Ngọc $200

M-Lư D-Châu $100

Tâm Nguyên Hoàng Quí $300

Angel Huỳnh $60

Robert Pharmacy $50

Nhuận Quang Minh $20

Bạch Tuyết Mai $30

Tôn Thất Khâm $20

Bích Hoàng $50

Trần Ngọc Chơn $100

Trần T. Huệ $30

Lê Ngô Ái Lan $60

Phan T. Bội $60

Huỳnh Diễm Trang $100

Lê Thu Hà $60

Ẩn danh $20

Nguyên Lạc $50

Trần Huệ Trân $30

Hoang K Ngo $20

 

 

Tháng 04.2014

Chùa Tam Bảo (OK) $200

Kimberly Khương $20

Nguyễn Hữu Đinh $70

Diệu Tâm – Thanh Diễn $100

Nguyễn T Tuyết Mai $20

Nguyễn Thùy Linh $10

Đỗ Thảo $50

Bùi Trương Lên $60

Phạm T Tâm (IL) $100

Nguyễn T Hạnh (WI) $300

Phan Duy Chiêm $150

Trương T Tuyết Mai $200

Hương Tu Tran – Hoa Ngọc $75

B́nh Nguyễn $60

Hồ Đắc A-Trang (TX) $60

Thanh Lương $100…

 

 

Tháng 03.2014

HT. Thích Nguyên An $2,200

Chùa Duyên Giác (San Jose, CA) $300

Chùa Quang Minh (IL) $1,200

Ns. Như Quang $100

Sa di Tâm Định $40

Huyền Dương (Canada) $100

Nguyễn thị Tuyết Mai $25

Phương Nguyễn $20

Nhuận Quang Minh $20

Trần thị Bích Trân $10

Vũ Tiến Lập $300

Trí Tánh ĐHT $100

Diệu Hiếu $100

Nguyễn Ánh Nguyệt $80

Mai Kim Hạnh $100

Ngô Thị Minh Phượng $60

Trần Thị Hạnh $60

Phan thị Hoa $50

Vơ Thị Lệ Chi $60

Mă Tường An $100…

 

 

Tháng 02.2014

Chùa Quan Âm Phổ Chiếu (MD) $100

Vương Thúy Nga $100

Tôn Thất Khâm $20

Tuyết Vơ $100

Cindy Ha Yến $60

Trần Trọng Khoái $60

Trương thị Hà $60

Robert Pharmacy $25…

 

 

Tháng 01.2014

HT. Thích Thắng Hoan $1,000

HT. Thích Thái Siêu $1,500

HT. Thích Viên Thành $200

Chùa Tam Bảo (OK) $100

Chùa Thiên Trúc $100

Chùa Hương Sen $50

Ẩn danh $120

Thinh Hoàng $60

Khôi Hồ $30

Lê Như Thưởng $300

Buell L. & Vinh Brown  $150

Thái Như Khuê $120

Vơ Thị Diệp pd. Chủng Ngọc $100

Lượng D. Trần $100

Mộng Hà Dương $100

Dương Nguyễn $100

Hoàng Diễm Hầu Pd. Diệu Hoa $100

Hoa Uzoff Pd. Thiện Đắc $70

Phạm Văn Phê Pd. Quảng Như $60

Bé Nguyễn $60

Diệu Tịnh $600

 

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 12/28/14