CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

NĂM 2013:

 

Tháng 12.2013

Sammie Trần $50

Sa di Tâm Định $40

Nguyễn Tuyết Mai $25

Nguyễn Thùy Linh $10

Trần Bích Ngân $10

Hoa T. Diệp / Diệu Nguyệt $120

Lan Huỳnh $100

Huỳnh Thị Tâm Pd. Diệu Nghiêm $100

Bùi Lê Bảo Pd. Nguyên Châu $100

Nguyễn Minh Châu – Tina $80

Nguyễn thị Kim Hồng $80

Nguyễn thị Tâm Pd Tâm Hiền $60

Charlie Tse $60

Tôn Thất Văn Pd. Nguyên Phước $60

Xuân Huỳnh $60

Nguyên Lạc $45

Bạch Xuân Phẻ $50

Hồ Phượng $60

Khôi V. Hồ $30

Trần Kim Hoàng $30

Ánh Mă $180

Mă Liễu $60

Nga  T. Lê Nguyễn $60

Kelly Diệp Pd. Từ Ḥa $60

Thiện Pháp Hồng L. Ngô $30

Kimberly Khuong $20…

 

Tháng 11.2013

Tay Thien Buddhist Temple (CO) $100

Quảng Thức Nguyễn Quang Đông $100

Phan Tinh Tran $100

Nguyễn Tuyết Mai $25

Hoàng Kiêm Ngô $20

Lâm T. Hồng $20

Nguyễn Thùy Linh $10

Tân Nguyễn $60

Nhuận Quang Minh $20…

 

Tháng 10.2013

Quảng Mă $60

Dzang Nguyễn $60

Tôn nữ Huệ $40

Trương Hạnh $60

Ng. T. Nhieu $70

Nguyễn Diệu Linh $100

Đào Mỹ Phụng – Hoa Đạo $80

Phạm Giao $60

Nguyễn Tuyết Mai $25

Nguyễn Thùy Linh $10

Lê Lâm C Vân $60

Lang Kim Sam $60

Keith Nguyễn $200

Ngô Các $60

Vơ thị Kim Cúc $120

Lê Mỹ Phương (Úc) $500...

 

Tháng 9.2013

Kimme Nguyễn Thu Hằng $120

Au Vàng $50

Nguyễn Thị Thúy $40

Nguyễn Nghĩa $30

Hoàng Kim Ngô $20

Đỗ Bích Liên Pd. Nguyên Hoa $60

Hồng L. Ngô $30

Tôn Nữ Dạ Thảo (Canada) $200

Kim Chi Nguyễn $60

Hạnh T. Trương $60…

 

Tháng 8.2013

ĐĐ. Thích Thiện Quang (Bắc Cali) $50

Sa Di Tâm Định $40

Sư cô Hiền Hạnh $200

Bác Mạnh $100

Diệu Minh $50

Nguyễn Tuyết Mai $25

Nguyễn Thùy Linh $10

Kimberly Khương $10

Smokey Trần $180

Nguyễn thị Thanh - Diệu Tuyết $100

Minh Lư - Diệu Châu $100

Nam Nguyễn $100

Phung Nguyen Vo $60

Dana Kim - Viên Trí (AZ) $60

Jenny Trần – Dung Ngọc (AZ) $50

Ái Liêng T. Lê - Diệu Hoa (IL) $360...

 

Tháng 7.2013

Ni sư Quảng Tịnh Chùa Phật Quang San Jose $500

Ns. Nguyên Thiện Chùa An Lạc (IN) $500

Sc. Tuệ Đăng $200

Sc. Huệ Hương $300

Chùa Hương Sen $100

Vũ Tiến Lập $200

Hà Thu Lê $60

Lê Ngô Ái Lan $60

Ken Nguyễn $100…

 

Tháng 6.2013

TT. Thích Tuệ Uy $500

TT. Thích Minh Hạnh $400

ĐĐ. Thích Chúc Hiền $200

Ns. Thích nữ Huệ Nghiêm $160

Ns. Thích nữ Giới Định $20

Ns. Thích nữ Như Quang $50

Ns. Thích nữ Đức Thường $300

Sc. Tuệ Chơn $500

Sc. Tuệ Đức $200

Sc. Trí Ḥa $100

Sc. Hoa Liên $50

Sc. Đức Huy $100

Sc. Tâm Ḥa $50

Quảng Nguyện $200

Quách Thanh Dung $60

Lang Trương $100

Đường Nguyễn $60

Hoàng Thịnh $60

Phan Vệ $150

Nguyễn Lương Quyên $60

Trang thị Hạnh (Canada) $300

Đinh Trần $100

Nguyễn thị Lua $60

Vơ Doăn Nhẫn $20

Pháp Tuệ Tấn $60

Diệu Tâm (HI) $60

Huệ Trân $30

Kimberly Khương $10

Victoria Đinh $100

Katherine Ngọc Nguyễn $60

Chùa Thiên Trúc $100

Chùa Hương Sen $100

Diệu Tịnh $600

Lê Như Thưởng $300

Hùng – Linh $100

Linh Vũ $88

Thái Kế An $100

Trần thị Cát Tường $100

 

Tháng 5.2013

HT. Thích Thắng Hoan $400

HT. Thích Tín Nghĩa $1,000

TT. Thích Nhật Trí $1,000

Phước B́nh Monastery $200

Trang Diễm Huỳnh $100

Nguyễn Văn Hay $100

Huỳnh Mai Hoa $100

Julie Tuyết Hà $60

Nguyễn Hữu Đĩnh $70

Sa di Henry Trần $40

Jim Đồng Nguyễn $30

Diệu Vân $40

Kimberly Khương $10…

 

Tháng 4.2013

HT. Thích Nguyên An $1,000

HT. Thích Minh Tuyên $1,200

HT. Thích Thái Siêu $500

HT. Thích Thiện Long $2,000

TT. Thích Nhựt Huệ $300

TT. Thích Minh Hạnh $700

NS. Thích Nữ Minh Phước $200

NS. Thích Nữ Như Định $100

 

Tháng 3.2013

Trần Hoàng Phi $60

Đặng Tường Vy $60

Kimme Thu Hằng $60

Bác Mạnh $100

 

Tháng 02.2013

HT. Thích Thắng Hoan $1,000

Chùa Pháp Vũ (FL) $1,200

Tổng Hội Cư Sĩ PGVN $600

Nguyên Quang $100

Hoa Uzoff  $60

Nguyễn Văn Lực $50

Sinh T. Bùi $20

Nguyễn Đăng Sửu $100

Hồ Văn Khôi $30

Paulette Phương Huỳnh $100

Hai Ngô $60

Chùa Tam Bảo (OK) $200

Nguyễn Hữu Hạnh $500

Tâm Huỳnh $100

Catinat Pharmacy $100

Huệ Trần $30

Thomas Nguyễn $60

Ngô Thị Phương $60

Sa di Tâm Định $40

Hoàng Diễm Hầu $100

 

Tháng 01.2013

Hoàng Kiêm Ngô $20

Ng. Tuyết Mai $25

Ng. T. Liên $60

Hoàng T. Phượng $60

Trúc T. Lê  $20

Phạm Thanh Đỗ  $20

Kimberly Khương  $10

Phan Duy Chiêm  $150

Phạm T. Tâm  $100

Nguyễn Kim Hồng $60

Nghĩa Trần – Trương Đài $20

Đồng Thiện $30

Jim Đồng Ng. $50

Trần Hoàng Phi  $60

Kiều Mộng Hà $100

Nguyen Be $60

Hồ Kim Lang $100

Lily Austin - Hải Thánh $100

Mă Ngọc Anh $100

Đặng thị Bông $58

 

 

Ban Thư Kư Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 04/05/14