CẢM TẠ

 

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

NĂM 2012:

 

Tháng 12.2012

HT. Thái Siêu  $500

Tu Viện Hộ Pháp $360

Chùa Thiên Trúc  $100

Tổng Hội Cư Sĩ PGVN tại Hoa Kỳ $1,000

Trần Phan $50

Minh Lê $20

Hồ văn Quyền $200

Đỗ Hữu Chí $100

Ngô Trọng Các $60

Phước B́nh Monastery $100

Vinh Brown $120

Diệu Tuyết $100

Quảng Mă  $50

Phe X. Bach $50

Bạch Tuyết Mai $30

 

Tháng 11.2012

Lê Trương $50

Chúc Nguyễn $50

Vơ Doăn Nhẫn $20

Liên T. Laird $50

Kimberly Khương $10

Trương Anh Tài $10

Giao Phạm $50

Bùi Trương Lên $60

 

 

Tháng 10.2012

HT. Thái Siêu $200

Chùa Thiên Trúc $50

TV. Trúc Lâm $100

SD. Tâm Định $40

Hồng L. Ngô $30

Trương Văn Cua $60

Jim Đông Nguyễn $100

Trương Anh Tài $10

Tuyết Thị Nguyễn Vơ $100

Nhật Thịnh $100

Nguyễn Tuyết Mai $85

Minh Thị Trương $100

Hoàng K. Ngô $20

Lynn Sương Huỳnh $120

Phạm Lệ Hiền $50

Dương Phước Ngân $60

Nga Lưu $50

Mai Kim Hạnh $100

Keith Ng. $200

Hồ Thúy Phượng $60

 

 

Tháng 9.2012

Thái Thu Huyền $120

Kim Lư $60

Kimberly Khương $20

Kim Cúc $70

Vương Thúy Nga $30

Nam Nguyễn $100

Tôn N Phương Chi $20

Hoàng Kiêm Ngô $20

Thu Nguyễn $60

 

Tháng 8.2012

Chùa Phật Đà $2,000

Chùa Hải Ấn (GA) $330

Chùa Khánh Hỷ $120

Chùa Tam Bảo (OK) $200

Chùa Thiên Trúc $100

Johnny Đoàn $35

Nguyễn Song Ngân (TX) $50

Tú Anh Trang  $60

Mai Bạch Tuyết $30

Trí  H. Nguyễn (VA) $100

Trần Trọng Khoái  $60

Truc T. Lê /  Linh Lê $20

Chơn Thiện & Diệu Hương $50

Hoàng Kiêm Ngô $20

Kimberly Khương $10

Vơ Doăn Nhẫn $20

Sa Di Tâm Định $40

Phạm Thanh Đô $20

Vân Nguyễn $50

Lực Nguyễn & Lan Lư $50.

 

Tháng 7.2012

Chùa Duyên Giác San Jose (CA) $300

Dr. Huỳnh Tấn Lê $1,000

Tôn Thất Khâm $20

Nguyễn Thuư Kiều $60

Đông Nguyễn $60

Mă Tường An $60

Chùa Tam Bảo (OK) $100

Hồ Lâm $40

Lang Trương $50

Hồ V. Khởi $30

Đông Nguyễn $60

Ng. Thúy Kiều $60

Charlotte Phạm $50

Nga Lê $60

Phạm V. Phê $60

Hoàng Ngô $20

Christina Trinh Nguyễn $50

Catherine Faucett $60

Vơ Doăn Nhẫn $20

 

Tháng 6.2012

Sư Bà Thích nữ Như Nguyện $600

Phật Học Viện Quốc Tế $1,200

Dr. Huỳnh Tấn Lê $600

Nguyễn Thanh Loan $200

Jackie Huỳnh $100

Trần Kim Anh $100

Sa Di Tâm Định $40

Mimosa Ng. $60

Kimberly Khương $10

Trúc Lê $20

Hoàng Kim Ngô $20

Ng. Lương Sơn $60…

 

Tháng 5.2012

Judy Mai Phạm $60

Ng. Chúc Tấn $50

Ng. H. Đĩnh $60

Hà Thu Lê $60

Ng. Phụng Vơ $60

Trần Quư Hùng $100

Len Bùi Trương $60

Kathleen Trần $30

Minh Kiến Thanh Thủy $100

Bổn Duyên $100

Mai Xuân Điều $100

Lê Như Thưởng $300

Mrs. Châu  $100

Hoàng K. Ngô $20

Ng. Thanh Loan $200.

 

Tháng 4.2012

HT. Thích Nhật Quang $100

Sc. TN Huệ Trân $100

Chùa Thiên Trúc $100

Đào Mỹ Phụng Pd. Hoa Đạo $40

Ngô L. Hồng $20

Ngô T. Ngọc Lan $200

Hay Nguyen $100

Kimberly Khương $10

Minh Lê $25

Hoang K. Ngo $20

Le Duy Nam $20

Châu Lê $50

Tran Hoàng Phi $30

Sophie Đặng $120

Quang Mă $60

Pham Thanh Đo $20

Le Vinh Sach $50

 

Tháng 3.2012

HT. Tín Nghĩa $2,200

Chùa Quang Minh (Chicago) $500

Chùa Pháp Hoa (Wichita)  $300

Thái Kế An $100

Tâm Hỷ – Cát Tường $100

Chúc Nguyễn $50

Kimberly Khương  $10

Nguyễn Thanh Vân Pd. D. Nhân $60

Nguyễn T. Thanh Pd. Diệu Tuyết $60

Chú  Tâm Định $40

Nguyễn Thanh Xuân $100

Lương  Nguyễn $50

Tho T. Ngo $60

Dong Nguyen $60

Thieu D. Nguyen $30

Thích Trí Thường $200

Vương Thúy Nga $60

Vũ Insurance Agency $200

Châu Lê $50

Bạch Tuyết Mai $30

Ha  Doan $100

Kim Cang Temple / SC. Liên Diệp $200

Hoàng Kim Ngô $50

Diệu Tâm (HI) $60

Tâm Đang & Lan Tran  $50

Phuong Ngo $60

Karen Trần Diệu Cúc $60

 

 

Tháng 02.2012

HT. Thích Thắng Hoan $600

Chùa Pháp Vũ (Florida) $1,300

Kimberly Khương $10

Lực Nguyễn & Lư Lan (IL) $50

Pháp Tuệ Tấn & Pháp Tịnh Giới $50

Minh Thạnh & Diệu Huyền $50

Tôn Nữ Phương Chi (MD) $20

Ngô Thị Minh $60

Nguyễn Thị Kim Hồng $60

Wendy H. Nguyễn $100.

 

Tháng 01.2012

Chùa Pháp Vũ (Florida) $1,200

Chùa Tam Bảo, OK $100

NS. Giới Châu  (CO) $100

Vinh Brown $100

Lương Đại Trần $50

Tâm Ư $20

Vô Danh $20

Khôi Hồ $30

Sophia Nguyễn $50

Ng. T. Lư Pd. NguyênThảo $50

Dương Mộng Hà $100

Tâm Huỳnh $100

Phe X. Bạch $50

Ng. V. Vượng $60

Linda Trang $100

Bác Mạnh $50

Thomas Ng. $30

Van Bach Hang $60

CS. Liên Hoa $200

Lê Nam $20

Tiết T. Stamp $100

Phạm V Phê $20

Tâm T. Pham $100

Chúc Ngọc $50

Pho Trinh Nguyen $50

Huỳnh T. Lan $100

Phan Thị Bội $60

Nhạc Thanh Trương $10

Chú Luông & Cô Út $60.

 

 

 

Ban Chủ Trương Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 04/05/14