CẢM TẠ

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

NĂM 2010:

 

Tháng 12.2010

HT. Thích Thắng Hoan $1,000

HT. Thích Tín Nghĩa $1,000

HT. Thích Nguyên Trí $1,000

HT. Thích Thái Siêu $500

Tổng Hội Cư Sĩ PGVN Hoa Kỳ $1,000

Sa di Tâm Định $20

Thiện Phước & Đức Ngọc $100

Hoàng K. Ngô $20

Chơn Lạc - Trần Ngọc An $100

 

Tháng 11.2010

Ns. Thích nữ Tuệ Từ $120

Vơ thị Kim Cúc $50

Henry Hữu Trần $20

Ng. Hữu Đĩnh $30

Nguyễn thị Thanh $100

Mạch Yến Phương $25

 

Tháng 10.2010

HT. Thích Trí Chơn $1,000

HT. Thích Nguyên An $1,000

HT. Thích Nguyên Siêu $1,000

TT. Thích Nhật Trí $1,000

Hoàng Kim Ngô $20

Trần Văn Cổn (Đức) $40

Vương Hà $20

Lê Duy Nam $20

Đh. Lan & Liên $30

Lê Liêm $25

 

Tháng 9.2010

Lê Trung Trực $50

Hoang Kiem Ngô $20

Phan Thị Cảnh $100

Tôn Thất Khâm $20

Huỳnh T. Lan $50

Lê Quốc Bảo – Tâm Thành $100

Nguyễn thị Tuyết Mai $50

Vơ Tín $10

Tâm Đặng – Lan Trần $50

Thiện Chánh $25

Diệu Vân $30

Diana Vơ (VA) $100

 

Tháng 8.2010

HT. Thích Thắng Hoan (CA) $600

Dương Kiều Nhi (IL) $100

Bùi Thế Sinh $30

Trần Ngọc Anh (CA) $50

Diệu Lư (CA) $20

Nguyên Ngọc (WA) $200

Tâm Hỷ - Cát Tường (WA) $200

Trúc Lê $3

Tôn Thất Khâm (CA) $20

Lam Nguyên (WA) $50

 

Tháng 7.2010

Chùa Phật Quang (San Jose, CA) $1,100

Sa di Ni Huệ Chơn (CA) $100

Sa di Ni Đại Nhẫn (CA) $100

Đào Mỹ Phụng (CA) $30

Jimmy Mach $20

Tô Ḥa Lan $30

Hoàng Thỉnh $50

Hoàng Ngô $30

Anh Ma (CA) $100

Diệu Nghiêm (WA) $50

Dương Kiều Nhi (IL) $100

 

Tháng 6.2010

Phật Học Viện Quốc Tế (CA) $1,000

TT. Thích Định Quang (CA) $100

TT. Thích Minh Hạnh (IL) $300

ĐĐ. Thích Thiện Long (CA) $100

Sư chú Tâm Định $50

Diệu Anh (NC) $50

Lê Như Thưởng (CA) $300

Tổng Hội Cư Sĩ (CA) $980

Vân Bạch Hang (CA) $50

Lâm Hữu Hồ $30

BZ Auto Collision $60

Lữ Thiên Phong (CA) $100

Trần Đại Lương $100

Lê Thu Hà (CA) $50

 

Tháng 5.2010

HT. Thích Chơn Thành (CA) $200

Trương thị Minh (PA) $50

Bạch Xuân Phẻ (CA) $50

Advertising Specialty Support (CA) $100

 

Tháng 4.2010

Diệu Hương (CA) $50

Lệ Hoa (CA) $40

Diệu Xuân Mai (LA) $100

Hoàng Thịnh (LA) $50

Hoa Lan $30

Thomas Nguyễn (CA) $20

VTL (TX) $200

 

Tháng 3.2010

TT. Thích Giác Hoàng (Chùa Đại Bi Quán Âm) $240

Tiet T. Stamp (HI) $100

Anh Nguyễn (CA) $30

Diệu Lư (CA) $20

Nguyễn Thúy Kiều (CA) $40

Tu Trang (CA) $50

 

Tháng 02.2010

Tôn Thất Khâm (CA) $20

Nguyễn Nam (CA) $50

Hoa Đạo (CA) $5

Diệu Lư (CA) $20

Ngô T. Thọ (TX) $50

 

Tháng 01.2010

Liên Hoa (TX) $200

Hoa Đạo (CA) $20

Trương L. Lan (TX) $20

Phan Vệ (NJ) $100

Nguyễn văn Bảnh (NJ) $50

Trần Thanh Vân (NJ) $50

Bảo Ngọc (TX) $40

Đồng Tín (TX) $36

Không Hân Trần thị Đắt (WA) $50

Tâm Hỷ Trần thị Cát Tường (WA) $50

Ni cô Quảng Lạc (chùa Cổ Lâm) $30

 

 

 

Ban Chủ Trương Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 04/05/14