CẢM TẠ

 

Thành thật cảm tạ sự ủng hộ quư báu bằng tinh thần hay tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và độc giả đối với báo Chánh Pháp. Đây là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trong công tác truyền thông, hoằng pháp.

 

Ngoài sự bảo trợ ấn phí của chư tôn đức và các tự viện, chúng tôi c̣n nhận được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni và quư phật-tử cũng như của quư thân chủ quảng cáo.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ chư liệt vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

 

Sau đây là danh sách ủng hộ báo Chánh Pháp trong các tháng qua:

 

 

NĂM 2009:

 

Tháng 12.2009

Yến Trần (TX) $36

Diệu Lư (CA) $20

VTL (TX) $200

Lê Như Thương (CA) $200

 

Tháng 11.2009

HT. Thích Thắng Hoan (CA) $200

HT. Thích Thái Siêu (CA) $200

ĐĐ. Thích Nguyên Hải (CA) $50

Đinh văn Hải (AZ) $50

Thái Như-Khuê (VA) $72

Trần Quốc Hùng (CA) $50

Dương Ngân (VA) $32

Hoa Đạo (CA) $20

Nguyên Hảo (CA) $20

Tâm Quả (CA) $20

 

Tháng 10.2009

HT. Thích Hạnh Đạo (CA) $50

HT. Thích Bảo Lạc (Úc) $200

TT. Thích Giác Minh (KS) $300

TT. Thích Phước Mỹ (GA) $500

Sc. Thích nữ Chủng Hạnh (CA) $100

 

Tháng 9.2009

HT. Thích Tánh Thiệt (Pháp), 500 euro

TT. Thích Tuệ Chiếu, $500

Lam Nguyên, $20

Một pt chùa Quang Thiện, $30

Hồ Hữu Lâm, $20

Dương Kiều Nhi, $50

 

Tháng 8.2009

Nguyễn Hiền, $30

Diệu Khai, $60

 

Tháng 5, 6 & 7.2009

HT. Thích Hạnh Đạo $50

HT. Thích Chơn Thành $50

TT. Thích Thái Siêu $200

TT. Thích Minh Mẫn $50

SC Tịnh Nguyện $90

Đạo hữu Donna Nguyễn $20

Cư sĩ Liên Hoa $200

Thai T. Nguyen $200

Tịnh Tâm $100

Hùng Q. Trần $50

Tâm Minh, $20

Diệu Khôi, $30

Dương văn Thái, $100

 

Ban Chủ Trương Chánh Pháp

 

TRỞ VỀ TRANG "CẢM TẠ" (với DANH SÁCH ỦNG HỘ CHÁNH PHÁP)

 

 


 

Địa chỉ ṭa soạn:

 

803 S. Sullivan Street

Santa Ana, CA 92703 - U.S.A.

Tel.: 714.571.0473

 

Chi phiếu ủng hộ, xin ghi "CHÁNH PHÁP" và gửi về địa chỉ:

 

11502 Daniel Avenue

Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.

 

Liên lạc quảng cáo/phát hành, xin gọi:

Ni sư Diệu Tánh 714.638-0989

Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
 
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 04/05/14