BÁO ĐĂ IN

 

 

Nguyệt san CHÁNH PHÁP Số 97, tháng 12.2019

 

 

 

 

Nguyệt san CHÁNH PHÁP Số 96, tháng 11.2019

 

 

 

Số 95, tháng 10.2019

 

 

 

Số 94, tháng 09.2019

 

 

 

 

Số 93, tháng 08.2019

 

 

 

Số 92, tháng 07.2019

 

 

 

Số 91, tháng 06.2019

 

 

 

Số 90, tháng 05.2019

 

 

 

Số 89, tháng 04.2019

 

 

 

Số 88, tháng 03.2019

 

 

 

Số 87, tháng 02 năm 2019

 

 

 

Số 86, tháng 01 năm 2019

 

 

 

MỜI ĐỌC BÁO CỦA NHỮNG NĂM TRƯỚC:

 

NĂM 2018

NĂM 2017

NĂM 2016

NĂM 2015

NĂM 2014

NĂM 2013

NĂM 2012

NĂM 2011

NĂM 2010

NĂM 2009

 

 


T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California.

Địa chỉ:

4717 W. First Street

Santa Ana, CA 92704. U.S.A. 

Tel.: (714) 571-0473

 

 Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí

 Trị sự: ĐĐ. Thích Quảng Hiếu

 Thư kư:  ĐĐ. Thích Đồng Thiện

 Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

 Chủ bút:  Vĩnh Hảo

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.

 

  

LIÊN LẠC:

 

Ngân/chi phiếu đặt báo hoặc ủng hộ, xin gửi:

CHÁNH PHÁP

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840 – U.S.A.

 

Bài vở:  baivochanhphap@gmail.com

Chủ bút:  www.vinhhao.info / vinhhao@vinhhao.info

 

Quảng cáo/Phát hành:

(714) 638-0989

(714) 266-4171

 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÁNH PHÁP:

(bấm vào để in)

MS Word   /   PDF

 

 

www.chanhphap.net

www.chanhphap.org

www.chanhphap.us

 

 

Back Up Next