BÁO ĐĂ IN

 

 

2012:

 

Báo Chánh Pháp Số 2, tháng 01 năm 2012, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) ủng hộ ấn phí. Ṭa soạn xin thành tâm cảm tạ.

Báo Chánh Pháp số 3, tháng 2 năm 2012, do Chùa Bát Nhă (Santa Ana, California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 4, tháng 3 năm 2012, do Chùa Linh Mụ Hải Ngoại (Stone Mountain, GA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Bộ Mới - số 5 (tháng 4.2012) do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ấn tặng.

Báo Chánh Pháp Bộ Mới - số 6 (tháng 5.2012) do Phật Học Viện Quốc Tế (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 7, tháng 6 năm 2012, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 8, tháng 7 năm 2012, do Chùa Phật Đà & Tu viện Pháp Vương (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 9, tháng 8 năm 2012, do Chùa Cổ Lâm (WA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 10, tháng 9 năm 2012, do Tu viện Chơn Không (HI), Tu viện An Lạc (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp Số 11, tháng 10 năm 2012, do Tổ Đ́nh Từ Đàm (Dallas, Texas) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí. Ṭa soạn xin thành tâm cảm tạ.

Báo Chánh Pháp Số 12, tháng 11 năm 2012, do Tổng Hội Cư Sĩ PGVN (California) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.

Báo Chánh Pháp số 13 (tháng 12.2012) do Chùa Pháp Vũ (Florida) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro (California) ấn tặng.

 

MỜI ĐỌC BÁO CỦA NHỮNG NĂM KHÁC:

 

NĂM 2018

NĂM 2017

NĂM 2016

NĂM 2015

NĂM 2014

NĂM 2013

NĂM 2012

NĂM 2011

NĂM 2010

NĂM 2009

 

 


 

T̉A SOẠN CHÁNH PHÁP:

Đặt tại Chùa Bát Nhă, thành phố Santa Ana, California.

Địa chỉ:

4717 W. First Street

Santa Ana, CA 92704. U.S.A. 

Tel.: (714) 571-0473

 

 Chủ nhiệm:  HT. Thích Nguyên Trí

 Trị sự: ĐĐ. Thích Quảng Hiếu

 Thư kư:  ĐĐ. Thích Đồng Thiện

 Thủ quỹ:  Ni sư Thích Diệu Tánh

 Chủ bút:  Vĩnh Hảo

Với sự cọng tác của chư tôn đức Tăng Ni và văn thi hữu tán đồng chủ trương của Chánh Pháp.

 

  

LIÊN LẠC:

 

Ngân/chi phiếu đặt báo hoặc ủng hộ, xin gửi:

CHÁNH PHÁP

11502 DANIEL AVE.

GARDEN GROVE, CA 92840 – U.S.A.

 

Bài vở:  baivochanhphap@gmail.com

Chủ bút:  www.vinhhao.info / vinhhao@vinhhao.info

 

Quảng cáo/Phát hành:

(714) 638-0989

(714) 266-4171

 

PHIẾU ĐẶT MUA BÁO CHÁNH PHÁP:

(bấm vào để in)

MS Word   /   PDF

 

 

www.chanhphap.net

www.chanhphap.org

www.chanhphap.us

 

 

Back Up Next