Chánh Pháp Số 146

(tháng 01.2024)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Máy của bạn cần có Adobe Reader để mở PDF)

 

 

CHÁNH PHÁP Số 146, tháng 01.2024

 

H́nh b́a của  Quảng Pháp Trần Minh Triết

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

 

THƯ T̉A SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

GIÓ GIAO MÙA (thơ ĐNT Tín Nghĩa), tr. 8

NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG DUY THỨC, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

CÂU ĐỐI XƯNG TÁN HT TUỆ SỸ (Thích Quảng Đại), trang 11

TĂNG H̉A HIỆP (Ht. Thích Nguyên Chứng), trang 12

TUỆ SỸ ĐẠO SƯ – NGƯỜI ĐĂ RA ĐI MÀ VẾT TÍCH CHƯA NH̉A (Nguyên Siêu), trang 14

TUỆ SỸ TÔN SƯ, THIỀN SƯ TUỆ SỸ (thơ Chúc Hiền), trang 15

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: TLHT THÍCH TUỆ SỸ VIÊN TỊCH (GHPGVNTN Hoa Kỳ), trang 16

TIỂU SỬ H̉A THƯỢNG THÍCH NGUYÊN CHỨNG, HIỆU TUỆ SỸ (Môn đồ Pháp quyến), trang 17

-TRẦN THUỞ ẤY... (thơ TK Nhật Trí), trang 20

NHÂN DUYÊN TÔI BIẾT THẦY TUỆ SỸ (Thích Thái Ḥa), trang 21

TUỆ SỸ - VIÊN NGỌC QUƯ (Thích Tâm Ḥa), trang 23

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: HT THÍCH TUỆ SỸ VIÊN TỊCH CỦA ĐỨC DALAI LAMA, trang 24

GIÁO LƯ KHÔNG PHẢI CÔNG THỨC TOÁN HỌC CÓ SẴN (Thích Tâm Nhăn), trang 24

THẦY TUỆ SỸ TRONG BA NGÀN THẾ GIỚI (Đỗ Quư Toàn), trang 26

KÍNH DÂNG TUỆ SỸ THƯỢNG NHÂN (Điếu văn của Thích Nguyên Hiền), trang 27

HT. TUỆ SỸ - BUÔNG TAY NƠI VÁCH NÚI (Mạnh Kim), trang 29

CHÉN TRÀ LĂO TRIỆU MÀ CHƯNG HOA NGÀN (Đỗ Hồng Ngọc), trang 30

PHƯƠNG TRỜI NẮNG LẠ (thơ Nhật Uyển), trang 31

DI CHÚC CỦA HT TUỆ SỸ, trang 32

HUYỀN THOẠI VỀ THẦY TUỆ SỸ (Kiều Mỹ Duyên), trang 33

ẨN GIẢ TƯỞNG, THƠ HT TUỆ SỸ (TM Ngô Tằng Giao dịch), trang 35

THẦY TUỆ SỸ: NHƯ VOI GIỮA TRẬN TIỀN (Nguyên Giác), trang 36

NĂM VÓC SÁT ĐẤT... / THIÊN THU TỰA PHÚT GIÂY NÀY (thơ Hạnh Chi), trang 38

CÀNH MAI XƯA (Nhóm Áo Lam), trang 39

ĐỀ Ở THIỀN VIỆN CHÙA PHÁ SƠN (thơ Tô Đông Pha – Pháp Hoan dịch) trang 40

XƯNG TÁN ÂN SƯ: H̉A THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ (Huỳnh Kim Quang), trang 41

BÓNG HẠC QUA ĐỒI (thơ Vĩnh Hữu Tâm Không), trang 42

HOÀI NIỆM – TRI ÂN BẬC ÂN SƯ (TN Diệu Như), trang 47

ÔN TUỆ SỸ, BẬC THẦY LỚN CỦA NHIỀU THẾ HỆ (Như Hùng), trang 49

T̀NH PHÁP LỮ, ÁNH TRĂNG BÊN RỪNG, (thơ Ti Ti Vũ), trang 50

THẦY TUỆ SỸ - BẬC THẠC ĐỨC VÀ NHÀ GIÁO DỤC LỚN (Tâm Thường Định), trang 51

BẬC THẦY CỦA NHỮNG VỊ THẦY (Nguyễn Minh Tiến), trang 55

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 57

KÍNH TIỄN THẦY TUỆ SỸ (thơ Hoàng Xuân Sơn), trang 58

GHI KHẮC LỜI ÔN (Phát biểu của đại diện GĐPTVN tại Hoa Kỳ), trang 51

PHỤ CỦA TÔI (TM Vương Thúy Nga), trang 61

MỘT CON NGƯỜI SIÊU VIỆT (Thích Nữ Nguyên Bích), trang 62

ĐỌC BÀI THƠ “GIÓ GIAO MÙA”... (Lam Nguyên), trang 63

THẦY TUỆ SỸ TRONG VẬN MỆNH PGVN (Nguyễn Tuấn Khanh), trang 64

NHỚ BÓNG THIỀN SƯ, BIẾT M̀NH TÓC TRẮNG (thơ Thy An), trang 66

THƯ GỬI THẦY (Nguyên Túc Nguyễn Sung), trang 67

RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY (thơ Đồng Thiện), trang 68

CHƯA TR̉N BUỔI SƠ GIAO (Huyền – Diệu Trang), trang 69

TUỆ SỸ VÀ NHỊP THỞ TRƯỜNG SƠN (Ngọc Hân), trang 70

CUNG TÁN CÔNG HẠNH HT TUỆ SỸ (thơ Minh Đạo), trang 72

GHPGVNTN HOA KỲ TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM HT TUỆ SỸ (Thanh Huy), trang 73

ĐÔI D̉NG TIỄN BIỆT (thơ Phùng Quân), trang 75

ÔN TUỆ SỸ, NHÂN CÁCH LƯ TƯỞNG VÀ TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO (QP Trần Minh Triết), trang 76

THƠ TẶNG THẦY TUỆ SỸ (Vô Biên), trang 77

LỄ TƯỞNG NIỆM TLHT THÍCH TUỆ SỸ TẠI TU VIỆN ĐẠI BI (Thanh Huy), trang 78

TRĂNG THỨC TRÊN ĐỒI (thơ Nguyên Cẩn), trang 81

TÂM NGUYỆN THẦY (TTKA), trang 82

CỞI TRÓI tập 1 – chương 7 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 83

ĐỨC TƯỢNG VƯƠNG (thơ Hạnh Phương), trang 85

 

 

 

 

 

 

MỜI XEM TẤT CẢ BÁO ĐĂ IN

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/05/24