Vào Thu

 

Nắng mơ vàng lối cỏ

Dâm bụt mọc thẳng hàng

Gió sớm hiu hiu thổi

Nghiêng ḿnh đón thu sang.

 

 

Vọng Cố Hương

 

Lá rơi buồn hiu hắt

Mây bay khắp mười phương

Đèn khuya cũng vừa tắt

Đêm buồn vọng cố hương!

 

 

Chiều Thu

 

Chiều buông tím chân trời

Tâm sự cũng đầy vơi

Quán Âm đài tiễn khách

Muốn nói... nhưng không lời!

 

 

Trăng thu

 

Trăng thu vằng vặc sáng

Trang kinh đọc dở dang

Tỳ tay bên song cửa

Ngoài trời mây lang thang... 

 

 

THÍCH NỮ VIÊN QUANG

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/05/11