Tờ giấy đời

 

Chưa l tờ giấy đen

Vẫn Sợ hoen giọt mực

Đời nửa hư nửa thực

Nỗi đau no hiện ra?

 

Cuộc sống ở quanh ta

L mun trng đường gạch

Xẻ ngang rồi xẻ dọc

Cũng trn tờ giấy kia.

 

Ṃt mình giữa đm khuya

Nhớ tìn thn đu đ

Cầm trong tay nt cọ

Họa người trn gíy phai.

 

Long lanh trong mắt ai

Cũng hai màu đen trắng

Ta đi tìm khoảng lặng

Trn gíy đời ĺm lem.

 

Đ́n lúc trắng là đen

Và ngn từ bùng cháy

Ta thả tờ gíy bay

V̀ qu hương ngày ́y...

 

Thin Trúc, Tháng 7/ 2011

 

HN LONG ẨN

 

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11