Tc xưa

 

Tc my gợi vẻ kiu sa

Mn đm ng ả la đ tc em

Mưa rơi gi h bn thềm

Giọt thương giọt nhớ m đềm hư v

 

Ph sinh c bến c bờ

C chung c thủy c về c đi

Tnh ai mới c xun th

V thường cho mối tnh si thuở no.

 

 

BẠCH XUN PHẺ

 

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11