Ph Vn

 

Trời my lụng lụng bao la

Tm vị tha dung chứa đại sơn h

V Phật php gắn vượt qua

Ta b l chốn tịch mịch phong ba

Kiếp người khổ lụy trầm kha

Lm sao ly được mới l chơn như

Tu l tch đức hiễn từ

Tu l tịnh nhiếp vạn trừ sầu bi.

 

Ma thu-Linh Mụ-Hải ngoại

 

TỊNH HẠNH

 

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11