Living Graves

By George Bernard Shaw

(1856-1950)

 

 

We are the living graves of murdered beasts,

Slaughtered to satisfy our appetites.

We never pause to wonder at our feasts,

If animals, like men, can possibly have rights.

We pray on Sundays that we may have light,

To guide our footsteps on the path we tread.

We’re sick of War, we do not want to fight –

The thought of it now fills our hearts with dread,

And yet – we gorge ourselves upon the dead.

Like carrion crows, we live and feed on meat,

Regardless of the suffering and pain

We cause by doing so, if thus we treat

Defenseless animals for sport or gain,

How can we hope in this world to attain

The PEACE we say we are so anxious for.

We pray for it, o’er hecatombs of slain,

To God, while outraging the moral law.

Thus cruelty begets its offspring – WAR

 

GEORGE BERNARD SHAW

(1856 – 1950)

 

 

Những Ngôi Mộ Sống

 

Ta là những ngôi mộ chôn xác thú

Bị sát sanh cho bao tử loài người

Trong yến tiệc vui, nói nói, cười cười

Ta có nghĩ: muôn loài đều muốn sống

 

Mỗi ngày đến ta nguyện cầu ánh sáng

Soi bước chân ta trên khắp nẻo đường

Chán ghét làm sao, thảm họa chiến trường

Bao kinh sợ, bao lầm than thống khổ!

 

Như loài quạ trên món mồi béo bở

Ta say sưa nào có kể đớn đau

Cho muôn sinh, dù ta vẫn nguyện cầu

Ḥa b́nh đến cho muôn người, muôn vật

 

Trước Trời Phật, trên nấm mộ sinh sát

Của muôn loài vô tội ta cầu xin

Ban ơn lành, khi Luật Đạo Đức kia

Ta xé nát mà không hề thương tiếc

 

Và như thế ta gieo nhân tội ác

Của Chiến Tranh cho nhân loại toàn cầu.

 

 

NGHIÊM XUÂN CƯỜNG

 

(1953-2007)

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11