Mượn

 

 

Ta mượn những giọt sương

Mong manh trên phiến lá

Soi một lẽ vô thường

Thấy rộng cả thiên thu

 

Xin mượn một lời ru

Vây ta thời hoang dă

Theo ḍng thơ cội đá

Bồng bềnh trên phím ngà

 

Mượn người một làn da

Cấy vào xương thịt đỏ

Nghe tim người ú ớ

Trên bờ môi tử thi

 

Ta dành một làn hơi

Thổi xuân xanh lên tóc

Giăng rối đời ô trọc

Giọng cười ngả nghiêng thêm

 

Mượn đây không gian êm

Thềm trăng ai bỏ ngơ

Dấu chân xưa c̣n đó

Mênh mang một cơi thiền

 

Mượn người một mặt trời

Đem về đời gột rửa

Để ta làm hạt muối

Suốt ngh́n năm rong chơi.

 

 

VƠ QUỲNH UYỂN

 

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11