Một Trang Kinh Tuyệt Mỹ

Hạnh Đạo Trí Sáng Ngời

 

(Cảm niệm Giác linh ĐLHT thượng HẠNH hạ ĐẠO, Viện chủ Chùa Phổ Đà, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Hoa Kỳ)

 

 

Sự nghiệp hoằng pháp tạm xong rồi

Ôn về Phật quốc chốn thảnh thơi

Một đời độ chúng tṛn bi nguyện

Ta bà tự tại vào ra thôi.

 

Du Tăng hành đạo tạo an đời

Chánh Pháp lan truyền khắp mọi nơi

Hợp ḥa, giáo lư chung nguồn cội

Hạnh Đạo Tuệ-Tánh tỏa rạng ngời.

 

Tứ đại vô thường đà chi phối

Ôn xả trần lao tợ mây trôi

Y vàng, bát ngọc truyền hậu bối

Nối tiếp truyền đăng gắng độ đời.

 

Chúng con Tăng-Tục ḷng tiếc nuối

Tâm Vân kính tiễn Giác linh Người

Chặng đường cứu khổ c̣n trông đợi

Cơi Phật viên dung Ôn đáo hồi.

 

(Kính tiễn Giác linh Ôn về Phật quốc

Cảm tác tại Liên Hải Tịnh Thất, California

Mùa Báo Hiếu PL 2555)

 

 

SA MÔN THÍCH TÂM VÂN

 

Khể thủ

 

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11