Một Ngày

 

(...về Mẹ)

 

Có một lần Mẹ ra cửa gọi con

Như ngày con thơ con nô đùa ngoài ngơ

Chợt nhớ ra con đi xa từ dạo đó

Mẹ rưng rưng ngồi khóc ở bên thềm

Rồi một ngày, một ngày nữa, thật dài thêm...

Mẹ đợi con vơ vàng như chiếc lá

Nỗi nhớ mong sao mà da diết quá !

Mẹ gọi con trong tiềm thức vỡ ̣a

Đă bao ngày cứ lặng lẽ trôi qua

Mẹ ra ngoài hiên ngồi như bất động

Dơi mắt chờ con trong niềm vô vọng

Không khóc được nữa rồi sao mắt vẫn c̣n cay

Và một ngày, con sợ lắm! Ngày mai...

Khi con về thềm xưa không c̣n thấy Mẹ

Là lúc con biết ḿnh không c̣n trẻ

Vắng Mẹ trong đời trẻ nhỏ cũng già nua.

 

 

DIÊU LINH

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11