Huyễn mộng đi lần 

 

 

gi sương trẩy bụi viễn hnh

đường xa mịt mịt đăng trnh về đu?

cng trời cuối đất chia mu

chn ph sinh uống biển du kiếp ny

tn cơn mộng

tỉnh cơn say

vẫn mnh đi đứng loay hoay với mnh.

 

 

PH DU

 

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 09/08/11