Hun Tập

 

Chốn thm sơn hoang d

Ch tiểu qut l đa

Kht th uống nước l

Đi một chn cơm rau

Ngy gnh nước tưới hoa

Tối Hồng chung sơ khấu

Cất bảo kệ cao ngm

Ngn vang vo Địa Phủ

Vọng thấu đến Thin Đường

Ch tiểu qut l đa

V gnh nước tưới hoa

Mi khi bung nắm l!

 

BIỂU

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11