Gửi về Mẹ

 

 

bao nhiu bi thơ viết

chẳng nhắc đến mẹ hiền

v sao? con chợt hiểu

-- v tnh mẹ v bin!

 

v tnh mẹ v bin

suối sng no snh nổi

lời con như thuyền nhỏ

tri dạt biển nhn duyn

 

mẹ ơi, lng mẹ rộng

mẹ ơi, tnh mẹ su

phủ vy con huyền diệu

ấp ủ con nhiệm mầu

 

sẻ chia con mu thịt

chăm cht tự bo thai

răng cắn mi, đau, mệt

tạo cho con hnh hi

 

con học thi, mẹ thức

con lụy tnh, mẹ đau

con v vng, mẹ khổ

con lo u, mẹ rầu

 

những khi con vấp ng

mẹ nng con dịu dng

con tri ra biển cả

mẹ mắt lệ rụa rn

 

con lm thn viễn xứ

mẹ mỏi mắt chờ tin

đm tụng kinh, niệm ch

cầu cho con an bnh

 

kiếp v phần lưu lạc

khc lẻ loi qu người

con điếng hồn, nuốt lệ

gửi về mẹ nụ cười.

 

 

NGUYỄN THỊ MINH THỦY

 

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/11/11