Duyên Nghiệp Mong Manh

 

Em và Tôi như là hai hạt bụi,

Trôi lạc loài qua bao kiếp khổ đau

Nay có phải từ muôn trùng duyên nghiệp

Rất t́nh cờ...

Ta lại gặp được nhau.

 


Tâm chúng ta vốn đă cùng một thể,

Chỉ khác nhau với biệt nghiệp quanh co

Cộng nghiệp xoay vần...

(Muôn đời vẫn thế...)

Đủ nhân duyên phụt khởi rất t́nh cờ

 

***

Sau khoá tu

Cánh cửa thiền khép lại,

Tựa như làn gió thoảng phớt qua vai

Trở về đời với muôn ngàn lối ngơ

Hạt-Bụi-Tôi lưu luyến gót chân ai


 

CHIÊU HOÀNG

 

(Vipassana June 2011)

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11