C̣n mỗi ngày

 

 

Nếu một ngày

Lỡ mặt trời kia không mọc nữa

Tưởng tượng ban mai sẽ ra sao

Trái đất sẽ ra sao

Vườn nhà ta làm sao

Khi không c̣n nắng ấm

 

Không tưởng nổi

Nếu một ngày kia

Ta không c̣n ở bên nhau

không c̣n thương nhau nữa

Lấy ǵ bảo bọc

Căn nhà ta bé nhỏ

 

Vẫn c̣n rất nhiều thời gian

Anh ơi

Để chúng ta mỗi ngày

Thưởng thức

B́nh minh c̣n ở lại.

 

 

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/11/11