Cảnh Giới No Mẹ Vẫn V Cng

 

v

 

 

Lưng Mẹ oằn trăm linh một tuổi,

Bước chập chờn nẻo cuối chiều hm

Bo thn, tri chủ bồn chồn

Vấn vương mu thịt dập dồn tnh thm

 

Vẫn biết đời mnh mng bể khổ

Lẽ tử sinh mun thuở lẽ thường

M sao cuối nẻo yu thương

Lng con như thể đoạn trường mẹ ơi!

 

Giữa mnh mng đất trời con khấn

Cảnh giới no Mẹ vẫn v cng

Mẹ nay tn Phật tại đường

Phật sau bng Mẹ mười phương con nguyền

 

Gương thủ tiết một thuyền cho chống

Lưng Mẹ oằn một nắng hai sương

Mẹ l v lượng tnh thương

Lng con tấc cỏ sao lường biển khơi?

 

Xin chư Phật khắp trời gia hộ

Mẹ kin tm Tịnh Độ ci về

Thn tứ đại trả bến m

Mẹ l bờ gic l qu vĩnh hằng.

 

Đ Nẵng, Xun Tn Mo 2011

In nghing: từ Phật gio

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11