Xun Hạ Thu Đng

 Nguyn Hảo

(Nhn xem phim Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring)

 

Đời người khng khc g bốn mủa Xun Hạ Thu Đng, thể xc cũng như tm hồn. Giữa đất trời bao la, nơi tr ngụ l một chiếc cồn nổi trn mặt nước.

Thầy, tm nhẫn như mặt đất, đơn giản v khim cung như chiếc am nhỏ trn mặt hồ giữa thung lũng su. Sng tối Thầy mở khp cnh cửa khng, khng c vch ngăn. C phải Thầy đang nghim tc chơi một tr đa? Đất trời của Thầy trọn vẹn kht khao. Thầy khng tro ln tận đỉnh ngọn ni thật cao để nhn trời đất rộng lớn. Chỗ dừng của Thầy l đi ăn kht uống. Đến thời tiết th bnh thản ra đi. Đ l Xun Hạ Thu Đng của Thầy, cũng l lng từ bi của Thầy.

Tr, như con sng n đa trn biển lớn khng biết mnh l nước. Ma Xun theo dục vọng tạo nghiệp trong ma Xun, ma Hạ theo dục vọng tạo nghiệp trong ma Hạ, rồi trả nợ trong ma Thu, tm kiếm trong ma Đng Hnh xc để chuộc tội lỗi chăng? Leo ln tận đỉnh ni thật cao để tm kiếm phương trời cao rộng chăng? Bốn ma Xun Hạ Thu Đng vẫn tiếp diễn, chiếc am nhỏ vẫn bnh bồng trn mặt nước. Tm Thầy ở đu? Tm phương trời cao rộng ở đu? X lợi của Thầy hy thả cho tri theo ging nước.

Thầy, hnh ảnh của nước một vị. Tr, hnh ảnh của sng lăn xăn. Người đệ tử lạy Thầy để đi vo t, ti cũng đ lạy Thầy để tiếp tục cuộc bon chen. Nh t v cuộc bon chen c khc nhau chăng? C điều ti tin l lạy Thầy để ra đi cũng c nghĩa l hứa với Thầy sẽ trở về. Sng hứa với nước sẽ trở về với nước d biết mnh vẫn l nước.

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10