XIN VẪN ĐỢI CHỜ 

 

Khng gian cch trở đường xa

nhiều năm cứ nhớ mẹ gi vấn vương

ngy xưa cn đ con đường

thuở cn nhỏ dại mi trường mẹ đưa...

 

Một lần bn giấc nghỉ trưa

ln tro trn nc cha đưa cnh diều

trận đn thầy chỉ đnh yu!

con nghe "tủi phận" hắt hiu nhớ nh.

 

Bấy giờ M chợt gh qua

thấy thằng điệu nhỏ mắt sa lệ nhe

Thầy rằng "dưới nắng trưa h

con b chẳng biết e d thấp cao" !..

 

Bốn mươi năm lẻ l bao!

chừ th tc bạc dạ nao nao buồn

buổi chiều nghe được tiếng chung

M ơi xin đợi, đừng bung... con về!

 

 

NGỘ

Mơ mng nửa giấc chim bao

trong cơn mộng ấy thuở no ngu ngơ

một mnh đứng giữa chơ vơ

giựt mnh cười lớn my mờ đ xa!!! 

 

NHẬT TR

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10