V EM NGỤ Ở TA B

 

ta cn tạp niệm, nn thi
hong y bỏ lại
vo đời
cng em
chn tầng trời kẻ bước ln
nhắn gim ta nh
nợ duyn
vẫn cn
ai thot tục
ai đạo trn
vo trong dục giới ta hồn si m
yu trăng, sương, di bước về
khng mn
ngoảnh mặt n đề dở dang
dắt tay em dạo trần gian
đi chn gt lạ qua mn v minh
vẽ vời định nghĩa chữ tnh
th ra mun vật tm sanh
ấy m
v em ngụ ở ta b
xưa ta bồ tt
cũng th ..
theo yu!
với tm như ngọn thủy triều
nhọc nhằn nhảy vọt một điều: trầm lun

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10