Thơ v thư php

HN LONG ẨN

 

9

Nhớ ai vng phố my trời

Chiều cầm so trc ra đồi ngn nga

Bn trời cnh nhạn về qua

Ngoảnh đi mắt ng buồn ta tần ngần

 

10

Ma đng cc ẩm sương trong

Ma xun nở một nụ hồng đn ai

Thiền sư quẩy một gt hi

Chn như chợt hiện giữa đi sen tơ

(Ct Bụi Đường Bay)

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10