PH SINH

 

Lặng yn nghe tiếng mưa rơi

Xạc xo l rụng chơi vơi ci lng

Tm người cảnh vật sắc khng

Cn khn vũ trụ nằm trong l vng

 

Xun qua hạ mn thu sang

Đng về vẻ nt ngt ngn hư khng

Ph sinh một kiếp long đong

Lặng yn nghe tiếng mnh mng đất trời.

 

BẠCH XUN PHẺ

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10