Nguyện cầu Phật Đản

 

Mặc Giang

 

 

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện

Đấng Từ Bi đuốc tuệ tỏa mười phương

Cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương

Thoát biển khổ trong ba đường sáu nẻo

 

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện

Đấng Cha Lành dung ruổi nhủ ḷng thương

Cho chúng sanh nương con thuyền thanh lương

Vượt đại hải, hồi đầu reo bỉ ngạn

 

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện

Mọi chúng sanh thắp đuốc lên mà đi

Cảnh trầm luân đừng lưu luyến làm ǵ

Đường Tứ Thánh thênh thang cùng tiến bước

 

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện

Mọi chúng sanh mau thức tỉnh lầm mê

Cơi Lạc Bang, nương ánh đạo dắt về

Căn nhà cũ, đă từ lâu xa vắng

 

Ngày Phật Đản, chúng con xin cầu nguyện

Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa muôn phương

Đạo Từ Bi trang trải vạn con đường

Khắp pháp giới không c̣n nơi tăm tối

 

Thành Ca Tỳ La, tưng bừng mở hội

Vườn Lâm Tỳ Ni, mừng Phật Đản Sanh

Bồ đề đạo tràng, chứng đắc vô sanh

Rừng Câu Thi La, pháp thân bất diệt

 

Khấn nguyền Phật Đản, pháp âm bất tuyệt

Tứ sanh cửu hữu, đồng đẳng quay về

Hoa tạng huyền môn, một bước Tào Khê

Chấm dứt vạn duyên, du thuyền bát nhă.

 

Tháng 4 – 2009

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10