Ngẫu Đề 9

 

Ta tự gẫm người, tự gẫm ta

Thế vận sự đời, lắm đa đa

Bon chen cho lắm rồi cũng vậy

Xui tay nhắm mắt c cn đu?!?

 

MAI PHƯỚC LỘC

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10