NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

 

"Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân"

 

Mỗi độ thu sang - Rằm tháng Bảy

Dân làng mở hội đón Vu Lan

Ngày vui Báo Hiếu trong thiên hạ

Đạo Sáng muôn đời chiếu thế gian.

Nguồn suối Thương Yêu chảy ngập tràn

Đẹp như ḷng Mẹ măi thương con

Như hoa nở giữa trời quang đăng

Ân nghĩa Sinh Thành với nước non !

Ánh lửa Từ Bi bát ngát thiền

Đoá hoa chân lư sáng vô biên

Truyện xưa Hiếu Nghĩa soi kim cổ

Văn hiến ngàn năm … của tỗ tiên.

Cây nhớ rừng xanh, nước nhớ nguồn

"Núi sông ǵn giữ lấy vuông tṛn"

Nén hương tưởng niệm chân dung Mẹ!

Phảng phất anh linh gió gọi hồn.

Sự nghiệp gia phong nối tiếp truyền

Noi gương "hiếu hạnh" Mục Kiền Liên

Chứng minh : nguyện có mười phương Phật

Giải cứu sinh linh thoát năo phiền.

Mỗi độ thu sang - Rằm tháng Bảy

Dân làng mở hội đón Vu Lan

Ngày vui Báo Hiếu trong thiên hạ

Đạo Sáng muôn đời chiếu thế gian.

 

Nhớ ngày giỗ Mẹ, PL 2532

 

HT. THÍCH ĐỨC NHUẬN

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10