Mừng Ngy Về Nguồn

 

Cali, chừ thu đ về đ,

Tia nắng vng lấp l bn hin.

Ventura, miền đất từ hiền,

Tăng Gi, Ni Chng mọi miền về đy.

 

Cali, chừ thu trong nắng ấm,

Sưởi lng người đ lắm đắng cay.

Bởi v Phật Gio hm nay,

vương Php Nạn, qu Thầy hay chăng?!

 

Cali, chừ chng con mừng lắm,

n Tăng, Ni bằng tấm lng thnh.

Về đy chung một niệm lnh,

Cng nhau ngồi lại tm thnh kết thn.

 

Cali, chừ đn ngy hội lớn,

Phật Tử chng con hớn hở mừng.

Vui trong lể hội tưng bừng,

Chư Tn, Gio Phẩm cng chung Về Nguồn.

 

 

Cali, Những ngy đầu thu 2009

Mừng Ngy Về Nguồn III

 

Tm-Tường - L-đnh-Ct

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10