MỪNG PHẬT ĐẢN

 

Mùng tám tháng tư Phật Đản-sinh

Ta-bà thế giới nghiệp vô minh

Đồng tâm khấn nguyện cùng Tam Bảo

Hợp lực chuyên tu diệt thất t́nh.

Thuở trước sương mù giăng ảm đạm

Giờ này trăng nước trải an b́nh.

Bạch liên Thái tử cầm hoa trắng

Giải thoát hàng muôn vạn chúng sinh.

 

VƠ DOĂN NHẪN

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10