Khắc khoải nhớ cha

 

Vu-Lan bo hiếu nhớ về cha

Ở đu nơi đ tận qu nh

Bng chiều đổ xuống, ngi mộ lạnh

Cha ti nằm đ ở chốn xa

  

Vu-Lan bo hiếu con thương cha

Nỗi lng khắc khoải qu xt xa

Cha giờ đu nữa m nhung nhớ

Lm sao đền đp được hả cha?!

 

Lake Forest, Ma Vu-Lan 2007

Thương tặng những người con đ thiếu vắng bng cha

Cũng dể tưởng nhớ về linh hồn cha ti

 

Mai Khanh - L-đnh-Ct

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10