Thơ MỸ HUYỀN

 

 

HÓA THÂN 

Màn tuyết trắng giăng mờ đôi ngả

Vầng trăng xưa nay đă về đâu

Hóa thân từ hạt bụi nào

Mà ngồi đây với sắc màu thực hư.

Thân hư huyễn Tâm Như tịch tĩnh

Đời vô thường bất định mong manh

Vô ngôn - vô sắc - vô thanh

Bụi xưa nay đă hoá thành càn khôn.

 

03-2009

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10