Thơ

Bạch Xuân Phẻ

 

HĂY LÊN TIẾNG

Cầu nguyện cho công lư, tự do, và ḥa b́nh đơm hoa ở Việt Nam và mọi nơi

(May justice, freedom and peace flourish in Vietnam and elsewhere) 

 

Hỡi những người con dân nước Việt

Dù bất cứ phương trời nào

Hay những người yêu nước luôn tự hào

Hay những người bạn năm châu khả kính

Hay những ai đang đồng t́nh

Hăy hướng về Việt Nam nơi chôn nhau cắt rốn

Để nói lên tiếng nói nghĩa nhân

Để bảo vệ quyền làm người và nhân phẩm

Của người dân nước Việt đáng yêu

Gần 400 Tăng Ni trẻ Bát Nhă, Lâm Đồng

Đang bị chính quyền cưỡng bách

Chà đạp và khủng bố tinh thần

Và tước đoạt nhựa sống, Bồ đề tâm lư tưởng

Những ǵ chính phủ Cộng Sản đang làm th́ không tưởng

Xin quư vị hăy nói lời thành thật

Để xây dựng cho nhau

Một đất nước Việt Nam nhân bản

Để bảo tồn phẩm chất và giá trị người Việt Nam

Và công lư, ḥa b́nh và tự do cho nhân loại. 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10