GI VẪN LN ĐƯỜNG

 

Từ v thể nghe thấy đời tươi thắm

Hoa trn cnh rộ nở nụ tm khng

Trong thăm thẳm sao thấy gần gũi lắm

Rực sắc vng trực chỉ cỏi Thiền tng

Lng d vẫn rạt ro bao triều mến

Gi thắm sương, gi vẫn phải ln đường!

 

 

TK THIỆN HỮU

 

 

 

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10