Cảm Niệm Vu Lan

 

 

 

Nam m Phật! Hm nay Rằm thng Bảy

Cầu Thượng đi mở rộng Cửa Từ Bi

Xin Php Thuyền Bt Nh đức A Di

Chở mun hướng oan hồn về dự lễ;

 

Nam M Php! theo hương trầm tỏa nhẹ

Dng hồn thơm lm sớ nhập cung my:

Chng sinh từ v lượng kiếp tới nay

Đường m muội lun hồi trong lục đạo;

 

Nam M Tăng! Bể trần gy vũ bo

Thuyền sanh linh chm đắm sng m lầm.

Đệ tử xin thọ php Bồ Đề Tm,

Hương thanh khiết kết cng trầm tn ngưỡng.

 

Nhớ Phật dạy: Bao ti năng, đức tướng

Thảy mọi loi đều chẳng khc Như Lai,

Tất cả chng sanh c đủ Tr, Ti.

Nhưng nghiệp chướng xoay quanh vng đin đảo,

Nn khng chứng Niết Bn ngi Tam bảo

 

Nghn đời qua lời Phật gio uyn thm

i, vng chu lm mất điểm lương tm,

Kho tch đức chất đầy gươm hung bạo.

Ti đem dụng xy non xương biển mu

Rnh rập giăng cuộc chm giết hung tn,

Để tranh ginh điểm thắng lợi vinh quang

Gieo c quả v hi lầm Tiu Diệt !

                       

A Di Đ Phật m rền chung nổi

Ti đắm chm trong thế giới trầm hương...

Bỗng nghe vang lời cầu đảo bi thương,

Chợt tỉnh: lặng ngắm tn đồ nam nữ,

Đy l vợ khc chồng đy xa xứ,

Đ l chồng khc vợ tử- biệt ly,

Cha c con khổ bịnh tới quy y

Cảnh quằn quại trong vng v lượng khổ.

                       

Tr vang ngn lời Kinh cầu siu độ

Từng nhịp lng Nhn i gởi theo chung

Trong pht giy ti sống giữa hai đường

Phật bất diệt v trần gian sinh-diệt.

 

Tm Tấn

 

 


 
Bi vở đng gp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10