Thơ

HT. Thích Thắng Hoan

 

BÊN THỀM CHÂN NHƯ 

Lăng Già trăng tỏ ngoài hiên

Sáng soi công án bên thềm Chân Như

Biết Bàn hiển lộ vô dư

Thiền hương thơm ngát vần thơ nhiệm mầu

Ḍng sông tịnh thủy dạt dào

Từ bi chất liệu thấm vào nguyên sinh

Con thuyền Bát Nhă chân minh

Quay về bến giác lộ tŕnh Không Môn

Kim Cang đỉnh ngự vân am

Bảo châu hoà khúc Pháp Âm diệu thường

Hoa Nghiêm duyên khởi mở đường

Nối liền chân vọng, khơi nguồn trí năng

Mênh mông thế giới ba ngàn

Hạt sương thâu gọn nằm trang kinh cầu

Nụ cười giải thể niềm đau

Tiếng chuông tỉnh mộng sạch lào trần ai

Thảnh thơi dạo gót trang đài

Qua cầu vọng nguyệt hát bài Vô Ngôn. 

(Trích trong Thắng Hoan Thi Tập)

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 03/07/10