Trăng tiễn

 

một bữa trăng theo ra biển

tiễn người xây mộng Kinh Kha

người say nghiệp nhỏ quên chí cả

trăng về hiên lạnh khóc quê nhà. 

 

NGUYỄN THỊ MINH THỦY

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 10/05/11