Siêu Xuất Tự Tại

 

 

Biển Trí mênh mông rạng ngời Tuệ giác Văn Thù

Mắt Từ vời vợi chan rưới Bi nguyện Quán Âm

Vào-ra tự tại, hề chi lửa hừng ba cơi

Long Nữ hiện thân, trời người cung kính nghiêng ḿnh.

Bút son chấm phá: đường bay hạc trắng

Vườn tuệ thơm hương: đàm hoa mở cánh chơn thường

Chớp mắt phủi tay - trần gian huyễn mộng hiển lộ Như Lai thực tướng

Vẫn đi vẫn về con đường siêu tuyệt Bát-nhă Ba-la…

 

 

VĨNH HẢO

 

(bài đăng Kỷ Yếu Tưởng Niệm Ni Sư Thích Nữ Trí Hải)

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/05/11