Mất Bóng Hạc Vàng

 

 

Thời Huế đẹp ... thôn vườn xanh Vỹ Dạ

Phủ Vương thơ, Huyền nữ nếp yêu kiều

Sách vở thơm hương, tà áo Cô Chiêu

Gót son chuyển giao đề Thi, bút Họa ...

 

Như Sen trắng Tịnh Tâm mùa nắng Hạ,

Đài gương ươm phong nhị kín U hương

Chớp sát na nh́n thật tướng Mây Sương,

Từ Đại Nội nhập qua Thiền Đại Giác.

 

Mắt chạm tờ kinh

Huyền âm trỗi nhạc

Thấm bản đạo ca

Tâm bật Kim Ngôn!

 

Tiếng Hồng Chung rúng động đầu nguồn,

Trăng Di Đà lặng thinh hiển hiện ...

Một tiếng thét! trả về thân Cơi huyễn

Ngàn sức Đau cho khép kín di ngôn ...

 

Bờ Tử sinh, thuyền lách mái chiêu hồn

Sen trắng Phủ Vương, Sen vàng Lâu Các.

Huyền Sử nghi dung hạnh tài uyên bác

Kim cổ Đông Tây dấu ấn nhân gian.

 

Ni sư! Ni sư! Mất bóng Hạc Vàng ...

 

 

Tâm TẤn

 

(tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Trí Hải)

 

 

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 11/05/11